În sesiunea sa plenară din aprilie, Comitetul Economic și Social European a adoptat un aviz privind impactul metaversului asupra societății. Avizul subliniază necesitatea ca UE să abordeze rapid oportunitățile și riscurile asociate metaversului, pentru a garanta un mediu virtual incluziv și sigur.

Metaversul și-a demonstrat deja potențialul de a oferi soluții rentabile, o producție mai rapidă, o mai bună calitate, reducerea riscurilor și creșterea edicacității. Acesta promite, de asemenea, în termeni de diminuare a impactului asupra mediului, făcând posibilă munca de la distanță și reducând nevoia de deplasări fizice și emisiile de dioxid de carbon.

Raportorul avizului, Martin Böhme, a subliniat că „metaversul și lumile virtuale vor avea efecte considerabile asupra vieților noastre. Acestea deschid noi posibilități, dar prezintă și potențiale provocări, care trebuie anticipate”.

Într-adevăr, lumile virtuale comportă riscuri, mai ales pentru copii și pentru grupurile vulnerabile. Comitetul solicită operatorilor de platforme să instituie mecanisme de control stricte, pentru filtrarea și eliminarea conținutului nociv, precum și garanții pentru prevenirea hărțuirii, a abuzului și comportamentului abuziv. Sunt, de asemenea, scoase în evidență, o serie de probleme pentru utilizatori, cum ar fi cele legate de dependență, de viața privată și de sănătatea mintală.

Este posibil ca legislația existentă să nu fie suficientă pentru a reglementa lumile virtuale. CESE solicită instituțiilor UE să se asigure că metaversul respectă legislația din lumea reală, inclusiv în materie de fiscalitate, și să ia noi măsuri pentru a răspunde nevoilor specifice legate de această tehnologie.

În aviz se subliniază că metaversul industrial prezintă un potențial semnificativ pentru întreprinderile europene care doresc să își optimizeze operațiunile, să colecteze date și să își îmbunătățească performanța. Metaversul implică, totodată, o serie de provocări pentru întreprinderi, care vor trebui să accepte în mai mare măsură aceste noi tehnologii, să își recalifice forța de muncă și să garanteze că experiența metaversului se desfășoară în mod etic și sigur.

„Construirea de metaversuri pentru întreprinderi necesită un anume tip de competențe, iar Europa trebuie să se străduiască să redevină o comunitate care îi primește cu brațele deschise pe cercetători, dacă dorește să rămână cu un pas înainte”, a declarat coraportorul CESE, Hervé Jeannin.

Un al doilea aviz privind metaversul se află în curs de elaborare în cadrul CESE; acesta ar urma să fie adoptat în semestrul al doilea al acestui an. (gb)