Evropski ekonomsko-socialni odbor je na aprilskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o vplivu metaverzuma na družbo. V njem je poudarjeno, da mora EU hitro obravnavati priložnosti in tveganja, povezana z metaverzumom, da bi bilo virtualno okolje vključujoče in varno.

Metaverzum se je že pokazal za obetavnega pri zagotavljanju stroškovno učinkovitih rešitev, hitrejše proizvodnje, boljše kakovosti, manjših tveganj in večje učinkovitosti. Obeta tudi z vidika blaženja vplivov okolje, saj omogoča delo na daljavo ter zmanjšuje potrebo po fizičnih potovanjih in emisije ogljika.

Poročevalec za to mnenje, Martin Böhme, je poudaril, da bodo „metaverzum in virtualni svetovi precej vplivali na naše življenje, s tem pa se pojavljajo tako priložnosti kot morebitne pasti, ki jih je treba predvideti“.

Virtualni svetovi so lahko povezani z več tveganji, zlasti za otroke in ranljive skupine. Odbor poziva operaterje platform, naj vzpostavijo stroge nadzorne mehanizme za filtriranje in odstranjevanje škodljivih vsebin ter zaščitne ukrepe za preprečevanje nadlegovanja, zlorab in izkoriščevalskega ravnanja. Med pomisleki, ki jih navajajo uporabniki, so tudi odvisnost ter vprašanja zasebnosti in duševnega zdravja.

Poleg tega veljavna zakonodaja morda ne ureja zadostno virtualnih svetov. EESO poziva institucije EU, naj poskrbijo, da bo metaverzum skladen z zakonodajo, ki velja v resničnem svetu, in davčnimi pravili ter da se sprejmejo ustrezni ukrepi za obravnavanje njegovih posebnih potreb.

V mnenju je izpostavljeno, da ima industrijski metaverzum velik potencial za evropska podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje, zbirati podatke in povečati uspešnost. Med izzivi v industriji so potreba po večjem sprejemanju teh novih tehnologij, prekvalifikaciji delovne sile ter zagotavljanju etične in varne izkušnje.

„Za vzpostavitev metaverzuma za podjetja so potrebne posebne veščine, zato si mora Evropa prizadevati, da bo vnovič postala gostoljubno okolje za raziskovalce, če želi ostati korak pred konkurenco,“ je dejal soporočevalec Hervé Jeannin.

EESO trenutno pripravlja še eno mnenje o metaverzumu, ki naj bi bilo sprejeto v drugi polovici leta. (gb)