Balandžio 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pasikeitė nuomonėmis su už darbo vietas ir socialines teises atsakingu Komisijos nariu Nicolasu Schmitu dėl Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano ir Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo, kuriame planas turėjo būti aptartas aukščiausiu lygmeniu.

Diskusijose, kurios vyko virtualios EESRK plenarinės sesijos metu, Komitetas taip pat pristatė ir priėmė rezoliuciją dėl savo indėlio į Porto aukščiausiojo lygio susitikimą – Bendradarbiavimas su Europos pilietine visuomene mūsų tvarios ateities labui.

Rezoliucijoje EESRK pabrėžė, kad Porto aukščiausiojo lygio susitikimas yra svarbus įvykis ir „galimybė parodyti, kad ES ir valstybės narės veikia kartu su savo piliečiais ir jų gerovės labui, nė vieno nepaliekant nuošalyje“.

EESRK nuomone, gaivinant ekonomiką po pandemijos negalėjo būti tinkamesnio laiko Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planui. Visi piliečiai, įskaitant pažeidžiamiausius asmenis, turi turėti galimybę, aktyviai įsitraukiant pilietinei visuomenei, dalyvauti kuriant Europos socialinių teisių ramsčio viziją ir ją įgyvendinant ateityje, susitapatinti su ja ir joje pasisemti vilties.

EESRK ragina valstybes nares ir Europos institucijas imtis veiksmų daugelyje sričių. Reikia didinti Europos ekonomikos socialinį atsparumą, skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas.

EESRK pirmininkė Christa Schweng pasakė: „Šis aukščiausiojo lygio susitikimas yra žingsnis į priekį ES politikoje didžiausią dėmesį skiriant žmonėms. EESRK savo darbu siekia prisidėti prie ekonomikos gaivinimo ir kuo geresnio pasirengimo žalesnei ir labiau skaitmenizuotai visuomenei ir ekonomikai, pasitelkiant pilietinės visuomenės idėjas ir rekomendacijas.“

N. Schmit veiksmų planą pavadino planu žmonėms ir pridūrė, kad juo siekiama gerinti nepalankiausioje padėtyje esančių ir pažeidžiamiausių visuomenės grupių (moterų, vaikų, jaunimo ir neįgaliųjų) gyvenimo ir darbo sąlygas. Pagrindinis dėmesys skiriamas išankstinei konkurencingumo ir inovacijų sąlygai – socialiai atsakingesnės aplinkos skatinimui ir investicijoms į žmones.

„Ekonomika neklestės ir skaitmeninė bei žalioji pertvarka nebus sėkminga, jei žmonės nebus pakankamai sveiki, išsilavinę ir parengti. Norime pabrėžti, kad mūsų socialinis modelis yra ne našta, o išskirtinis bruožas ir turtas, leidęs mums geriau nei kituose pasaulio regionuose kovoti su pandemija“,– sakė N. Schmit.

Tačiau jis pabrėžė, kad Komisija labai gerai supranta kompetencijos pasidalijimą tarp nacionalinio ir ES lygmens ir neketina imtis teisėkūros srityse, kurios nepatenka į jos kompetencijos sritį. Tai ypač pasakytina apie būdus siekti tikslų, kuriuos nustatė valstybių narių vyriausybės. (ll)