Grúpa Comhairleach Baile AE-na Colóime/Pheiriú/Eacuadór

This page is also available in

Beartaítear leis an Teideal "Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe" den Chomhaontú Trádála idir an tAontas agus an Cholóim agus Peiriú go mbunóidh gach Páirtí Grúpaí Comhairleacha Baile nua nó coistí nua atá ábhartha do chúrsaí a bhaineann le saothar, an comhshaol agus forbairt inbhuanaithe, nó go rachaidh gach Páirtí i gcomhairle le Grúpaí nó coistí den chineál sin atá ann cheana. Beidh sé de chúram orthu a dtuairimí a chur in iúl agus moltaí a dhéanamh maidir le cur chun feidhme an Teidil sin. Is éard a bheidh sna Grúpaí Comhairleacha Baile agus coistí sin ná eagraíochtaí na sochaí sibhialta atá neamhspleách agus ionadaíoch, is é sin le rá déanfar ionadaíocht chothrom iontu ar na geallsealbhóirí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil.

Sa Chomhaontú Trádála idir an tAontas agus an Cholóim agus Peiriú tá sé beartaithe go ndéanfaidh an Fochoiste idir-rialtasach um Thrádáil agus Forbairt Inbhuanaithe seisiún oscailte a chomóradh uair sa bhliain (mura rud é go gcinnfidh na Páirtithe a mhalairt) le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus leis an bpobal i gcoitinne chun cur chun feidhme an Teidil a phlé. Déanann na rannpháirtithe ionadaíocht thar ceann geallsealbhóirí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil agus cuireann siad ionadaíocht chothrom ar na grúpaí sin chun cinn.

Ina cheann sin, chomhaontaigh ionadaithe ó Ghrúpaí Comhairleacha Baile an Aontais Eorpaigh agus na nAindéas cruinnithe comhpháirteacha bliantúla a reáchtáil in éineacht leis an seisiún oscailte, ceann i ndiaidh a chéile. Soláthraíonn na cruinnithe sin creat iomchuí le haghaidh plé struchtúrtha, mionsonraithe faoi raon leathan gnéithe de chur chun feidhme an Teidil "Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe". Is féidir faisnéis agus dea-chleachtas a mhalartú i réimsí gaolmhara dá mbarr mar aon le moltaí comhpháirteacha a ullmhú a thíolacfar do na Páirtithe agus d’ionadaithe eile ón tsochaí sibhialta ag an seisiún oscailte.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Title IX (Article 281) of the EU-Colombia and Peru Trade Agreement

Colombia Peru Ecuador EU DAG composition