Ón 24 Feabhra 2022 i leith, tá an Úcráin ag déileáil leis an ionradh a rinne an Rúis uirthi. Chomh maith leis an gcabhair mhíleata agus airgeadais a thagann ó gach cearn den domhan, tá sochaithe sibhialta na hEorpa agus na hÚcráine ag obair as lámha a chéile chun cabhrú le pobail atá i ngátar. Sa phodchraoladh seo de Dhearcadh na Cosmhuintire, thugamar cuireadh d’ionadaithe ó shochaithe sibhialta na hEorpa agus na hÚcráine a gcuid scéalta a insint dúinn.

 

Ón 24 Feabhra 2022 i leith, tá an Úcráin ag déileáil leis an ionradh a rinne an Rúis uirthi. Chomh maith leis an gcabhair mhíleata agus airgeadais a thagann ó gach cearn den domhan, tá sochaithe sibhialta na hEorpa agus na hÚcráine ag obair as lámha a chéile chun cabhrú le pobail atá i ngátar. Sa phodchraoladh seo de Dhea...Read more

Ón 24 Feabhra 2022 i leith, tá an Úcráin ag déileáil leis an ionradh a rinne an Rúis uirthi. Chomh maith leis an gcabhair mhíleata agus airgeadais a thagann ó gach cearn den domhan, tá sochaithe sibhialta na hEorpa agus na hÚcráine ag obair as lámha a chéile chun cabhrú le pobail atá i ngátar. Sa phodchraoladh seo de Dhearcadh na Cosmhuintire, thugamar cuireadh d’ionadaithe ó shochaithe sibhialta na hEorpa agus na hÚcráine a gcuid scéalta a insint dúinn.

Mhínigh Elena Calistru, comhalta de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, an chaoi agus an fáth a bhfuil cuid mhór saoránach Rómánach ag cabhrú leis na hÚcránaigh atá ag teitheadh foscadh agus bia a aimsiú. Phléigh sí freisin ról CESE agus conas a éiríonn leis córais a bhunú go tapa chun cabhrú leis na daoine is laige trí leas a baint as an líonra cumhachtach atá aige.

Mhínigh Marta Barandiy, bunaitheoir na heagraíochta neamhrialtasaí Promote Ukraine, atá lonnaithe sa Bhruiséil agus i gCív, dearcadh na nÚcránach dúinn ar an méid atá ag titim amch sa tír. Labhair sí linn faoin gcaoi a d’athraigh a cuid oibre nuair a thosaigh an cogadh, faoin ról ríthábhachtach atá ag an tsochaí shibhialta, agus faoin gcúis nach ngéillfidh muintir na hÚcráine go deo i láthair an ionróra.

Ar deireadh, roinn Bartosz Wieliński, Leas-Phríomheagarthóir Gazeta Wyborcza, tionchar an chogaidh ar an bPolainn linn agus an chaoi a bhfuil cur chuige nua á ghlacadh ag muintir na Polainne i leith fheiniméan na ndídeanaithe. Mhínigh sé, mar shampla, conas atá an córas scoile ag cur fáilte roimh Úcránaigh óga agus conas atá an córas sin ag cabhrú leo.

Read less