Eurooppa

This page is also available in

ETSK ylläpitää Euroopassa suhteita Länsi-Balkanin alueen, itäisten naapurimaiden, Euroopan talousalueen kolmen EFTA-maan Islannin, Liechtensteinin ja Norjan sekä Yhdistyneen kuningaskunnan työmarkkinaosapuoliin ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin.

Länsi-Balkanin seurantakomitea, joka on ETSK:n pysyvä sisäinen elin, on tärkein ETSK:n toimia tällä alueella koordinoiva väline. Kahden vuoden välein järjestettävä Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumi on osa seurantakomitean työtä.

ETSK tekee myös kahdenvälisesti yhteistyötä liittymisneuvottelut aloittaneiden Länsi-Balkanin maiden ja Turkin kanssa näiden maiden ja EU:n välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten pohjalta perustettujen erityiselinten välityksellä. Näiden neuvoa-antavien sekakomiteoiden tavoitteena on työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistuminen liittymistä edeltävien ja mahdollista EU-jäsenyyttä valmistelevien uudistusprosessien seurantaan. Kussakin elimessä on sama määrä jäseniä ETSK:sta ja kumppanimaista, ja ne kokoontuvat tavallisesti kerran tai kahdesti vuodessa.

Lisäksi ETSK on perustanut itäisten naapurivaltioiden seurantakomitean. Kyseessä on ETSK:n sisäinen elin, jonka tehtävänä on vahvistaa suhteita alueen maiden eli Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntiin.

Keskeisiä yhteistyömekanismeja Armenian, Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa ovat kansalaisyhteiskuntafoorumit. Foorumien ansiosta EU:n ja kumppanimaiden kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat seurata näiden maiden kanssa tehtyjen EU-sopimusten täytäntöönpanoprosessia ja laatia suosituksia toimivaltaisille viranomaisille. Ukrainasta ja Moldovasta tuli lisäksi ehdokasmaita vuonna 2022.

Valko-Venäjän ja Venäjän osalta suhteita ylläpidetään niihin kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin, jotka toimivat edelleen vapaasti. Useimmat niistä toimivat EU:n alueelta käsin. ETSK:n mielestä on tärkeää pitää vuoropuhelu yllä odotettaessa olosuhteiden paranemista tulevaisuudessa.

Euroopan talousalueella (ETA) EU:n jäsenvaltiot ja kolme ETA:n EFTA-maata (Islanti, Liechtenstein ja Norja) muodostavat sisämarkkinat, joilla tavarat, palvelut, pääoma ja henkilöt voivat liikkua vapaasti. ETSK on mukana Euroopan talousalueen neuvoa-antavassa komiteassa, jossa keskustellaan ETA:n EFTA-maiden työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa yhteistä etua koskevista kysymyksistä.

ETSK:ssa toimii myös EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan seurantakomitea, jonka tehtävänä on seurata EU:n sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisiä suhteita kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Sen toiminnan painopisteinä ovat erityisesti EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen sekä Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpano, josta se käy jatkuvaa keskustelua Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpano, jota koskevaa yhteistyötä seurantakomitea tekee EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimukseen perustuvan EU:n sisäisen neuvoa-antavan ryhmän kanssa.

Displaying 1 - 10 of 108

Pages

Opinion
Hyväksytyt on 27/04/2023
Viite: 
REX/575-EESC-2023
Täysistunto: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, a number of EU legislative acts concerning sanitary and phytosanitary (SPS) measures apply to and in the UK in respect of Northern Ireland after the end of the transition period set out in the Withdrawal Agreement.

Accordingly, the entry into Northern Ireland from other parts of the UK of certain consignments of products of animal or plant origin, including animal food, plants for planting, machinery and vehicles for agricultural or forestry purposes and seed potatoes falls within the scope of these acts and is subject to official controls, certification requirements and prohibitions. This also applies to non-commercial movements of certain pet animals.

ETSK:n lausunto: Specific rules relating to the entry into Northern Ireland from other parts of the United Kingdom of certain consignments of goods

Opinion
Hyväksytyt on 27/04/2023
Viite: 
REX/574-EESC-2023
Täysistunto: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, Regulation (EC) No 726/2004 and Directive 2001/83/EC as well as the Commission acts based on them, apply to and in the UK in respect of Northern Ireland.

 

ETSK:n lausunto: Specific rules relating to medicinal products for human use intended to be placed on the market of Northern Ireland

Event

The second meeting of the EU-Armenia Civil Society Platform (CSP) was held on 10 March 2023 in Yerevan.

During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. The CSP debated the current challenges in the implementation of the Agreement and in progressing on the reform agenda.

A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

10/03/2023
Event
Joint meeting

Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the seventh joint meeting on 7 March 2023. The objective of the meeting was to prepare a set of recommendations for the Civil Society Forum, which will take place on 17 March 2023.

07/03/2023
Event

The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

09/03/2023
Event
In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

 

06/03/2023 08/03/2023
Event

For the 16th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.


 

This 16th JCC took place in Podgorica and tackled issues such as:

02/03/2023
Event

The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.

23/11/2022

Pages