Taastefondi ja eelarvet ei saa pantvangi võtta!

18. novembril tegid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni (SOC) esimees Aurel Laurențiu Plosceanu, majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni (ECO) esimees Stefano Palmieri ja uurimisrühma „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“ esimees Cristian Pîrvulescu ühisavalduse, milles väljendasid suurt muret hoiaku pärast, mille on võtnud kaks valitsust, kes on ähvardanud vetostada ELi eelarve, kui see jääb õigusriigi põhimõttega seotuks.

Komitee on juba väljendanud tugevat toetust komisjoni ettepanekule taasterahastu „NextGenerationEU“ paketi kohta, mis peaks koos mitmeaastase finantsraamistikuga (2021–2027) ja kokku 1,82 triljoni euroni küündivate vahendite abil pehmendama COVID-19 kriisi lööke ja võimaldama ELi majandustel kiiresti taastuda.

Avalduse kohaselt ei tohiks see, kui ELi rahastus seatakse sõltuvusse õigusriigi põhimõtte austamisest liikmeriikides, põhjustada vastakaid arvamusi, sest tegemist on ühega kesksetest väärtustest, millel EL põhineb.

Lugege kogu avaldust siin: https://europa.eu/!cH83Bj.