Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri, agus Cristian Pîrvulescu, uachtaráin faoi seach na Rannóige um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht in CESE, na Rannóige um Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus um Chomhtháthú Eacnamaíoch agus Sóisialta in CESE agus an Ghrúpa um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta in CESE, d’eisigh siad ráiteas comhpháirteach an 18 Samhain inar cuireadh in iúl go bhfuil an-imní orthu mar gheall ar sheasamh dhá rialtas atá ag bagairt crosadh a dhéanamh ar Bhuiséad an Aontais Eorpaigh mura gcuirfear deireadh leis an gcoinníoll go gcaithfear an smacht reachta a urramú chun bheith i dteideal maoiniú a fháil.

Tá tacaíocht láidir tugtha ag CESE cheana féin do thogra an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an bpacáiste “Next Generation EU”, pacáiste – agus é curtha leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 arb ionann é agus EUR 1.82 thrilliún – a úsáidfear chun an ghoimh a bhaint as géarchéim COVID-19 agus chun téarnamh tapa a éascú do gheilleagair an Aontais.

De réir an ráitis chomhpháirtigh, níor cheart go mbeadh sé ina chnámh spairne an cinneadh gan maoiniú ón Aontas a thabhairt do Bhallstát ar bith nach gcomhlíonann prionsabal an smachta reachta, ós rud é go bhfuil an prionsabal sin ar cheann de na luachanna ar a bhfuil an tAontas fothaithe.

Is féidir an ráiteas iomlán a léamh ag an nasc seo a leanas: http://europa.eu/!cH83Bj