Στις 18 Νοεμβρίου, οι πρόεδροι του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC), του τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) και της ομάδας «Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου» της ΕΟΚΕ Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri και Cristian Pîrvulescu εξέδωσαν κοινή δήλωση όπου εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία σχετικά με τη στάση δύο κυβερνήσεων που απείλησαν να ασκήσουν βέτο στον προϋπολογισμό της ΕΕ εάν παραμείνει συνδεδεμένος με τον σεβασμό του κράτους δικαίου.

Η ΕΟΚΕ παρείχε ήδη ισχυρή στήριξη στην πρόταση της Επιτροπής για τη δέσμη μέτρων Next Generation EU που ―σε συνδυασμό με το συνολικού ύψους 1,82 τρισ. ευρώ Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027― θα αμβλύνει τη ζημία από την κρίση COVID-19 και θα επιτρέψει στις οικονομίες της ΕΕ να ανακάμψουν γρήγορα.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η σύνδεση της ενωσιακής χρηματοδότησης με τον σεβασμό του κράτους δικαίου από τα κράτη μέλη δεν γίνεται να αποτελεί αμφιλεγόμενο σημείο, καθώς πρόκειται για μία από τις θεμελιώδεις αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η ΕΕ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της δήλωσης εδώ: https://europa.eu/!cH83Bj