Genopretningsmidlerne og budgettet kan ikke holdes som gidsler!

Den 18. november udstedte de respektive formænd for EØSU's Sektion for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC), EØSU's Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed (ECO) og EØSU's gruppe om Grundlæggende Rettigheder og Retsstatsprincippet, Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri og Cristian Pîrvulescu, en fælles erklæring, hvori de udtrykte stor bekymring over holdningen hos to regeringer, som truede med at nedlægge veto mod EU's budget, hvis det fortsat ville være forbundet med respekt for retsstatsprincippet.

EØSU har allerede givet betydelig støtte til Kommissionens forslag om Next Generation EU-pakken, som – sammen med den flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-2027 og til et samlet beløb på 1,82 billioner EUR – bør afbøde slaget fra covid-19-krisen og give EU's økonomier mulighed for en hurtig genopretning.

I henhold til erklæringen bør det ikke være kontroversielt at lade anvendelsen af EU-finansiering afhænge af medlemsstaternes respekt for retsstatsprincippet, da det er en af de grundlæggende værdier, som EU bygger på.

Læs den fulde erklæring her: https://www.eesc.europa.eu/da/news-media/presentations/recovery-funds-and-budget-cannot-be-held-hostage