Tere tulemast meie uude arvamusveergu „Otse sisu juurde!“, kus küsime Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete seisukohti oluliste ELi teemade, arvamuste või ürituste kohta, mis mõjutavad ELi igapäevaelu. Seekord anname sõna Andrej Zorkole, kes oli ettevalmistava arvamuse „Jätkusuutliku kvaliteetse töö põhikomponendid taastumise ajal ja pärast seda“ raportöör. Arvamus koostati ELi eesistujariigi Sloveenia taotlusel ja võeti vastu komitee täiskogu septembri istungjärgul.

Andrej Zorko läheb kohe sisu juurde ja selgitab, miks tuleb põhimõtet „kvaliteetne töö elukvaliteedi parandajana“ järgida kõigil etappidel COVID-19 kriisist taastumise ajal ja pärast seda. Miks peab komitee seda ideed nii oluliseks ja miks tuleks sellele komitee arvates ELi poliitikas eritähelepanu pöörata?