Представяме Ви новата ни рубрика „Право в целта!“, в която задаваме въпроси на членовете на ЕИСК за важни европейски теми, становища или прояви, които оказват въздействие върху ежедневието на гражданите в ЕС. В този брой даваме думата на Андрей Зорко, докладчик по проучвателното становище „Основни компоненти на устойчивата и качествена работа по време на възстановяването и след него“, изготвено по искане на словенското председателство на ЕС и прието на септемврийската пленарна сесия на ЕИСК.

Андрей Зорко отговаря „право в целта“ и обяснява защо принципът на качество на труда за качество на живот трябва да се спазва на всички етапи по време на и след възстановяването от кризата, предизвикана от COVID-19. Защо ЕИСК отдава толкова голямо значение на тази идея и защо смята, че трябва да ѝ се обърне специално внимание в политиките на ЕС?