Velkommen til vores nye spalte "Lige til sagen", hvor vi hører EØSU-medlemmer om deres holdning til vigtige EU-emner, udtalelser eller arrangementer, der har indflydelse på dagligdagen i EU. Vi giver denne gang ordet til Andrej Zorko, ordfører for den sonderende udtalelse "Centrale komponenter i bæredygtigt kvalitetsarbejde under og efter genopretningen", der er udarbejdet på anmodning af det slovenske rådsformandskab og vedtaget på EØSU's plenarforsamling i september.

Andrej Zorko går lige til sagen og forklarer, hvorfor princippet om arbejdskvalitet for livskvalitet skal efterleves i alle faser af genopretningen efter covid-19-krisen, både før og efter. Hvorfor lægger EØSU så stor vægt på denne idé, og hvorfor mener udvalget, at der må være særlig fokus på den i EU's politikker?