Vítejte v naší nové rubrice „Přímo k věci“, v níž s námi členové EHSV budou hovořit o důležitých otázkách, stanoviscích nebo událostech, jež ovlivňují každodenní život v EU. V tomto vydání jsme se obrátili na Andreje Zorka, zpravodaje průzkumného stanoviska Klíčové prvky udržitelné kvalitní práce během oživení a po něm, které EHSV vypracoval na žádost slovinského předsednictví EU a přijal na svém zářijovém plenárním zasedání.

Andrej Zorko jde přímo k věci a vysvětluje nám, proč musí být zásada kvalitní práce pro kvalitní život dodržována ve všech fázích procesu zotavování z krize COVID-19 i po něm. Proč EHSV této myšlence přikládá takový význam a proč se domnívá, že by jí měla být věnována zvláštní pozornost v politikách EU?