Uuendamise suunas

Hea lugeja!

Mul on olnud suur heameel ja au esindada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed sellel kahe ja poole aastasel ametiajal. Hoolimata väljakutsetest oleme ühiselt tegutsenud selle nimel, et luua majanduslikult jõukas, sotsiaalselt kaasav ja keskkonnakestlik Euroopa. Ühisel teekonnal oleme kogenud selliseid katusmusi nagu COVID-19 pandeemia ning Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu agressioon Ukraina vastu koos kõigi oma sotsiaal-majanduslike tagajärgedega. Samuti oleme püüdnud võidelda energiakriisi ja kõrge inflatsiooniga ning edendada majanduskasvu ja konkurentsivõimet.

Ma ei peatu siinkohal edulugudel, mida oleme nende viimase 30 kuu jooksul ühiselt tegutsedes saavutanud. Selleks on aeg aprillis toimuval täiskogu uue koosseisu avaistungjärgul, millel olete oodatud osalema. Ma innustan Teid samuti tutvuma käesoleva väljaandega, kus enamus neist saavutustest on ära märgitud.
Oma ametiajal olen kogenud rohkelt toetust ja tunnustust käivitatud ja elluviidud algatuste eest. Sellest ajast on mul alatiseks kaasa võtta positiivsed mälestused.

Nüüd on aeg joon alla tõmmata ja vaadata üle saadud õppetunnid. Esiteks oleme õppinud üksteiselt. Oleme õppinud, et muutused on võimalikud, kui neile kindlalt pühenduda, et isegi oma sisemistele erinevustele vaatamata suudab komitee palju ära teha ja et ühiselt suudame me saavutada palju enam kui igaüks omaette.  

Tänan südamest komitee liikmeid ja töötajaid nende pühendumuse ja toetuse eest kogu minu ametiaja jooksul. Koos oleme pidanud tõelisi dialooge, et veelgi tugevdada organiseeritud kodanikuühiskonna häält ELi poliitikakujundamises. Meie töö peab jätkuma.
Sellest minu ametiaja viimasest EMSK Info numbrist leiate lähemat teavet komitee hiljutiste arvamuste ja ürituste kohta. Seepärast soovin Teile meeldivat lugemiselamust!

Samuti kasutan võimalust soovida oma mantlipärijale põnevat teekonda komitees ja palju edu.

Tänan Teid. Tegutsegem ühiselt Euroopa tuleviku nimel!

Christa Schweng

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president