Priekšā stāvošā pilnvaru atjaunošana EESK vadošajos amatos

Cienījamie lasītāji!

Man bija liels prieks un gods pārstāvēt EESK šajā pilnvaru periodā, kas ilga divarpus gadus. Spītējot grūtībām, visi kopā strādājām, lai veidotu ekonomiski pārtikušu, sociāli iekļaujošu un ekoloģiski ilgtspējīgu Eiropu. Šajā procesā saskārāmies ar tādiem pārbaudījumiem kā Covid-19 un neizprovocētā un nepamatotā Krievijas agresija pret Ukrainu ar visām tās sociālekonomiskajām sekām. Centāmies arī sekmēt gan enerģētikas krīzes pārvarēšanu un augstās inflācijas iegrožošanu, gan arī izaugsmes un konkurētspējas veicināšanu.

Šajā reizē neuzskaitīšu pēdējos 30 mēnešos kopīgi gūtos panākumus. Tam būs laiks aprīļa plenārsesijā, kurā paredzēta pilnvaru atjaunošana Komitejas vadošajos amatos un uz kuru jūs ielūdzu. Es arī aicinu jūs iepazīties ar šo brošūru, kurā minēts vairums mūsu sasniegumu.
Savā pilnvaru periodā saņēmu daudz atbalsta un atzinības par ierosinātajām un īstenotajām iniciatīvām. Atmiņas par šo laikposmu paliks ar mani uz visiem laikiem.

Tagad pienācis brīdis pielikt punktu un izanalizēt gūtās atziņas. Pats galvenais, mēs mācījāmies cits no cita. Mēs nonācām pie secinājuma, ka pārmaiņas ir iespējamas, ja ir stingra apņēmība, pat mūsu viedokļu atšķirības netraucē Komitejai izcelties, un vienoti varam sasniegt daudz vairāk nekā individuāli.  

Vēlos pateikties EESK locekļiem un darbiniekiem par apņēmību un atbalstu visā manas prezidentūras laikā. Kopā esam iesaistījāmies patiesā dialogā, lai vēl vairāk stiprinātu organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokļa uzklausīšanu ES politikas veidošanā. Mūsu pūliņi nedrīkst apsīkt.
Šajā pēdējā manas prezidentūras “EESK Info” izdevumā jūs uzzināsiet vairāk par mūsu pēdējiem atzinumiem un pasākumiem. Tāpēc visnotaļ jums iesaku izlasīt šo izdevumu.

Izmantošu šo iespēju, lai arī novēlētu savam pēctecim aizraujošu un ļoti sekmīgu iesāktā turpinājumu.

Paldies! Vienoti Eiropas nākotnei!

Christa Schweng

EESK priekšsēdētāja