Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avab oma uksed Ukraina kodanikuühiskonnale

Selleks et muuta solidaarsus Ukrainaga konkreetseks tegevuseks, ühineb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Parlamendi algatusega „Ukraina kodanikuühiskonna keskus“, võimaldades vabaühendusel Promote Ukraine kasutada komitee ruume aadressil rue de Trèves 74 ja selle logistikaseadmeid.

Ametlik ruumide üleandmise tseremoonia toimus 20. aprillil 2022 komitee Jacques Delors’i hoones. Komitee president Christa Schweng tervitas Ukraina kodanikuühiskonna esindajaid, andes neile Ukraina lipu värvides sümboolse vaba sissepääsu loa.

Christa Schweng sõnas: „Komitee kui organiseeritud kodanikuühiskonna kodu ELis avab oma uksed Ukraina organiseeritud kodanikuühiskonnale, mis kuulub meie Euroopa perekonda. Me toetame Ukrainat ja selle rahvast ning muudame oma solidaarsuse konkreetseks tegevuseks. Kaitseme üheskoos oma ühiseid väärtusi: vabadust, demokraatiat ja õigusriiki.“

Ukraina kodanikuühiskonna koordineerija Natalia Melnõk rõhutas: „24. veebruar muutis meie elu. Mitte paremaks. Me ei vaja aga kaastundeavaldusi. Meil on nüüd palju tööd ja ma loodan, et nendes ruumides saame teha ära veelgi rohkem, et toetada ukrainlasi. See keskus on avatud kõigile eurooplastele, kes soovivad Ukrainat toetada.“

Ukraina ELi missiooni asejuht Serhi Tereško lisas: „Me oleme väga tänulikud solidaarsuse eest Ukrainaga ning selle eest, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis vastu resolutsiooni „Sõda Ukrainas ning selle majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju“. Täname Teid toetuse eest ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvormil, mis on aidanud meil Euroopa Liidule lähemale jõuda. Ruumide andmine meie kasutusse on esimene samm ELi institutsioonides Ukraina alalise kohalolu loomise suunas.“

Vabaühenduse Promote Ukraine esimees Marta Barandi rõhutas: „ELi institutsioonid on andnud meile võimaluse võtta sõna. Nüüd saame ruumi, kus teha tööd – koha, kus teha koostööd Euroopa kodanikuühiskonnaga.“

Ukraina kodanikuühiskonna tegevuse koordineerimiseks kasutatakse B68 hoone ruume ja parkimiskohti (rue de Trèves 74) ning antakse haldus- ja logistilist tuge (seadmed, trükkimine ja IT-teenused). Komitee hõlbustab seega vabaühenduse Promote Ukraine tööd, pakkudes talle Euroopa südames turvalist kodu. (ab/ehp)