ELi vahendatud dialoog on Kosovo ja Serbia suhete normaliseerimisel jätkuvalt väga oluline

Lääne-Balkani järelevalvekomitee 51. koosolekul keskenduti konfliktide lahendamisele ning Kosovo* ja Serbia suhete normaliseerimisele. Kohtumisel, mida juhatas Ionuţ Sibian, osalesid silmapaistvad sõnavõtjad ELi ametnike, Lääne-Balkani ekspertide ning kohalike kogukondade kodanikuühiskonna esindajate seast, kes kõik nõustusid, et ELi vahendatud dialoog on ainus viis edasiliikumiseks.

ELi eriesindaja Belgradi ja Priština vahelises dialoogis ning muudes Lääne-Balkani piirkondlikes küsimustes Miroslav Lajčák andis ülevaate ELi vahendatud dialoogist ja sellega seotud raskustest, väljendades kahetsust selle üle, et arutelus tuli taas keskenduda pigem konfliktide lahendamisele kui normaliseerimisprotsessi lõpuleviimisele.

Kriisirühma esindaja Marko Prelec märkis, et Kosovo ja Serbia vahelise ulatusliku lepingu sõlmimine ei ole praegu realistlik eesmärk, sest selline leping tähendaks vastastikust tunnustamist.

Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse (CEPA) esindaja Leon Hartwell väljendas kahetsust selle üle, et poliitiline tahe rakendada 30  ELi vahendusel saavutatud kokkulepet Kosovo ja Serbia vahel on väga väike.

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse esindaja Branislav Staníček rõhutas, et normaliseerimisdialoogi edukaks elluviimiseks on väga oluline Atlandi-ülene koostöö. Belgradi, Priština ja Põhja-Mitrovica kohalike kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad rõhutasid, kui oluline on luua tingimused kogukondadevahelise etnilise lõhe ületamiseks.

* Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta. (at)