Konfliktløsning og normalisering af forbindelserne mellem Kosovo* og Serbien stod øverst på dagsordenen for det 51. møde i opfølgningsudvalget for det vestlige Balkan. I mødet, der blev ledet af Ionuţ Sibian, deltog fremtrædende talere – EU-repræsentanter, Vestbalkan-eksperter samt lokale civilsamfundsrepræsentanter – som alle var enige om, at en EU-støttet dialog er den eneste vej frem.

Miroslav Lajčák, EU's særlige repræsentant for dialogen mellem Beograd og Pristina og for andre regionale spørgsmål vedrørende det vestlige Balkan, gav et overblik over den EU-støttede dialog og dens udfordringer, idet han beklagede, at dialogen endnu en gang måtte fokusere på konfliktløsning frem for fuldførelse af normaliseringsprocessen.

Marko Prelec fra krisegruppen slog fast, at en omfattende aftale mellem Kosovo og Serbien ikke er et realistisk mål på nuværende tidspunkt, da en sådan aftale forudsætter en gensidig anerkendelse.

Leon Hartwell fra CEPA (Centre for European Policy Analysis) beklagede den ringe politiske vilje til at gennemføre de eksisterende 30 aftaler mellem Kosovo og Serbien, som er blevet indgået med EU som mægler.

Branislav Staníček fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste understregede betydningen af transatlantisk samarbejde for en vellykket normaliseringsdialog. Repræsentanter for lokale civilsamfundsorganisationer fra Beograd, Pristina og det nordlige Mitrovica påpegede, at det er vigtigt at skabe forudsætningerne for at slå bro over den etniske kløft mellem parterne.

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring. (at)