Προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα

This page is also available in

Στη σελίδα είναι διαθέσιμες οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών της ΕΟΚΕ που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, καθώς και σχετικά συμβατικά έγγραφα (σύνδεσμος με την επίσημη εφημερίδα στο διαδίκτυο, TED, έναρξη κάθε διαδικασίας και ανάθεση).

Διαδικασίες για τις οποίες έχει εκπνεύσει η προθεσμία συμμετοχής εμφανίζονται προς ενημέρωση.

Τρέχουσες διαδικασίες (EN/FR)

  •  

Διαδικασίες για τις οποίες έχει εκπνεύσει η προθεσμία συμμετοχής (EN/FR)