Ευρωπαϊκή Επιτροπή

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 32

Pages

Υπό επεξεργασία (updated on 27/03/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/516-EESC
Σύνοδος ολομέλειας: 
551 -
Apr 29, 2020 Apr 30, 2020
Downloads: 

Position paper - Financial assistance to Member States affected by a major public health emergency

Υπό επεξεργασία (updated on 11/03/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/511-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
554 -
Jul 15, 2020 Jul 16, 2020

Ενημερωτικό σημείωμα: The rule of law and its impact on economic growth

Εγκριθείσα on 19/02/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/503-EESC-2019-04990
Σύνοδος ολομέλειας: 
550 -
Feb 19, 2020 Feb 20, 2020

The EESC is concerned to note the euro area's economic downturn and the gradual end to a fall in unemployment, wedded to the persistent higher incidence of risk factors affecting economic performance. It is the European Green Deal that the EESC sees as the backbone of the future EU and euro-area economic configuration – the potential start of a fundamental change and a turning point. If managed successfully, it could move Europe up a gear economically and socially; if not, its failure could fatally jeopardise the integrity of the EU.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Euro area economic policy 2020

Υπό επεξεργασία (updated on 27/02/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/506-EESC-2020-00732
Σύνοδος ολομέλειας: 
553 -
Jun 10, 2020 Jun 11, 2020

Ενημερωτικό σημείωμα: Economic governance review 2020

Εγκριθείσα on 17/07/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/491-EESC-2019-00699
Σύνοδος ολομέλειας: 
545 -
Jul 17, 2019 Jul 18, 2019

In the opinion, the Committee states that taxation policy in general and combating tax fraud in particular must remain a priority for the next European Commission. In this line, the EESC endorses a debate on gradually shifting to QMV and the ordinary legislative procedure in tax matters, while recognising that all Member States must at all times have sufficient possibilities to participate in the decision-making process.  Moreover, the Committee believes that any new rule must be fit-for-purpose and that certain conditions need to be met to successfully implement QMV: a sufficiently strong EU budget; better coordinated economic policy; and a substantial analytical work assessing to what extent current tax measures have been insufficient.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Taxation – qualified majority voting

Εγκριθείσα on 17/07/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/492-EESC-2019-01033
Σύνοδος ολομέλειας: 
545 -
Jul 17, 2019 Jul 18, 2019

The absence of economic and social convergence among Member States and regions is a threat to the political sustainability of the European project and all the benefits it has brought to European citizens. Developing economic and labour market resilience with economic, social, environmental and institutional sustainability should be the principle guiding policies. This will foster upwards convergence and fairness in the transition towards a climate-neutral economy while managing the challenges posed by digitalisation and demographic change.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Towards a more resilient and sustainable European economy (own initiative opinion)

Downloads: 

Toward a more resilient and sustainable European economy - Civil Society Days 2019

Pages