Ευρωπαϊκή Επιτροπή

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 52

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 15/09/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/559-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Renewed sustainable finance strategy

Downloads: 

Presentation SF Strategy - Sustainable Finance package - EESC informal meeting_24.08.2021

Presentation from DG Fisma : Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy

Opinion
Εγκριθείσα on 09/06/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/544-EESC-2021-00692
Σύνοδος ολομέλειας: 
561 -
Jun 09, 2021 Jun 10, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European economic and financial system: fostering openness, strength and resilience

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 29/06/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/551-EESC-2021-02636
Σύνοδος ολομέλειας: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Beyond GDP measures for a successful recovery and a sustainable and resilient EU economy (Own-initiative opinion)

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 15/09/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/553-EESC-2021-02454
Σύνοδος ολομέλειας: 
564 -
Oct 20, 2021 Oct 21, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Reshaping the EU fiscal framework for a sustainable recovery and a just transition (own-initiative opinion – Gr II)

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/718-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
557 -
Jan 27, 2021 Jan 28, 2021

The EESC considers that the European Union must overcome the COVID-19 crisis by building a new model for society, one which will make our economies more green, just and resistant to future shocks. European recovery funds must enable businesses, innovators, workers and investors to affirm their role as world leaders in the expanding clean energy markets.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Hydrogen strategy (Communication)

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/717-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
557 -
Jan 27, 2021 Jan 28, 2021

The European Economic and social Committee (EESC) supports the Commission's intention as set out in its Communication: integration of the electricity system with the heat and transport system is vital to reach the goals of climate neutrality, security of energy supply, including reduction of energy imports, and the goal of affordable prices for Europe's consumers and the European economy.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: EU Strategy for Energy System Integration

Pages