Νεολαία

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 20/01/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/358-EESC-2010-102
  Civil Society Organisations - GR III
  Hungary
  Plenary session number
  459
  -
  Early childhood care and education
 • Εγκριθείσα on 17/12/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/347-EESC-2009-01-01-1937
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  458
  -
  EESC opinion: University/Business cooperation
 • Εγκριθείσα on 16/12/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/356-EESC-2009-01-01-1940
  Employers - GR I
  Estonia
  Plenary session number
  458
  -
  EESC opinion: Promoting the learning mobility of young people
 • Εγκριθείσα on 01/10/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/349-EESC-2009-1474
  Civil Society Organisations - GR III
  Romania
  Plenary session number
  456
  -
  EESC opinion: An EU Strategy for Youth
 • Εγκριθείσα on 15/07/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/316-EESC-2009-01-01-1206
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  455
  -
  EESC opinion: Urban areas and youth violence
 • Εγκριθείσα on 29/05/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/309-EESC-2008-998
  Civil Society Organisations - GR III
  Poland
  Plenary session number
  445
  -
  EESC opinion: Youth in action programme (2007-2013)
 • Εγκριθείσα on 29/03/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/296-EESC-2008-01-01-996
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  445
  -
  EESC opinion: Promoting the mobility of young people in Europe
 • Εγκριθείσα on 12/03/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/292-EESC-2008-01-01-500
  Workers - GR II
  Portugal
  Employers - GR I
  Estonia
  Plenary session number
  443
  -
  EESC opinion: Role of the social partners in improving the situation of young people on the labour market
 • Εγκριθείσα on 17/01/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/289-EESC-2008-76
  Civil Society Organisations - GR III
  Czech Republic
  Plenary session number
  441
  -
  EESC opinion: Promoting young people's full participation in education, employment and society