EUROMED

This page is also available in:

Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των νότιων γειτόνων της αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας. Το έργο μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο και τον διάλογο με τους πολίτες, η δημοκρατική μετάβαση, η απασχόληση των νέων, η βιώσιμη ανάπτυξη, η κινητικότητα και η μετανάστευση, το εμπόριο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η ΕΟΚΕ ασχολείται με τα θέματα αυτά από το 1995. Μετά τις αλλαγές στην περιοχή το 2010, προσαρμόσαμε τους στόχους μας αναλόγως, επιδιώκοντας τα εξής:

 • Στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Η στήριξη αυτή στοχεύει, κυρίως, συνδικάτα και οργανώσεις εργοδοτών, καθώς και ενώσεις γυναικών, νεολαίας και αγροτών.
 • Διατήρηση διμερών σχέσεων με εθνικά οικονομικά και κοινωνικά συμβούλια της περιοχής και συνεργασία για τη δημιουργία προϋποθέσεων με στόχο την ένταξη της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο στις χώρες εταίρους του Νότου.
 • Έκδοση γνωμοδοτήσεων και κοινών εκθέσεων σχετικά με τις βασικές πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή.
 • Διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς με στόχο τη συζήτηση των πολιτικών που αφορούν την κοινωνία των πολιτών σε ολόκληρη την περιοχή.
 • Διοργάνωση ετήσιας συνόδου κορυφής για τις οικονομικές και κοινωνικές επιτροπές και συναφείς οργανισμούς, κατά την οποία βασικές συστάσεις πολιτικής για τις κύριες προκλήσεις της περιοχής τίθενται υπόψη των φορέων χάραξης πολιτικής από τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ.
 • Reference number
  53/2022

  On 17 October the European Economic and Social Committee (EESC) held a conference on the geopolitics of energy strategies in the Euro-Mediterranean region. Jointly organised with the Italian National Council for Economics and Labour (CNEL) in Rome, the conference underlined the potential of the EU's Southern Neighbourhood countries as producers of green hydrogen, especially now in light of the war in Ukraine. The area can become a key player in the energy sector to the benefit of all involved stakeholders.

 • Τα οφέλη της ψηφιοποίησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι πολλαπλά. Χάρη σε αυτήν, μπορούν να τονώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να διευρύνουν την πρόσβασή τους στην αγορά και να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες τους. Στη σχετική ενημερωτική έκθεση που υιοθέτησε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θεωρεί απαραίτητη τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ με μέτρα προσαρμοσμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες των διαφόρων ειδών επιχειρήσεων.

 • Euromed 2018
  Reference number
  60/2018

  2018 Euromed Summit of Economic and Social Councils and similar institutions

  Members of civil society representative bodies from countries of the Euro-Mediterranean region met in Turin to discuss the situation of education and training in the area. Although the challenges faced by each of the countries are different, as access to education and training is very unbalanced in the region, the general consensus was that investing in human capital is essential for the sustainable development of the countries, but also to ensure regional stability and security.

 • Reference number
  70/2017

  More than a hundred civil society representatives from Union for the Mediterranean member countries met on 13 and 14 December in Madrid, Spain, to discuss the challenges facing the region. The 2017 Euromed Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions focused on economic, social and cultural rights, social protection and a new generation of women's rights in the Mediterranean region.   

 • Reference number
  64/2016

  Faced with a greater need than ever to enhance dialogue between countries of the Euro-Mediterranean region, civil society organisations answered the invitation of the European Economic and Social Committee and the Greek Economic and Social Council to discuss their role in addressing the challenges in the region. This was the main goal of the yearly Euromed summit of economic and social councils and similar institutions, organised by the European Economic and Social Committee (EESC) and the Economic and Social Council of Greece in Vravrona - Attica. Opened by the Greek Prime minister, Alexis Tsipras, it closed with the adoption of a common declaration, which underlines the conclusion of civil society representatives on ...

 • Euro-Mediterranean civil society expresses its view on key policies for the region

  Faced with a greater need than ever to enhance dialogue between countries of the Euro-Mediterranean region, civil society organisations answered the invitation of the European Economic and Social Committee and the Greek Economic and Social Council to discuss their role in addressing the challenges in the region.

 • 20 years after the pledge of Barcelona was taken to promote the peace, stability and security of the region, it is time for the states from the Euro-Mediterranean region to put this pledge into practice. The participants to the yearly Euromed summit of economic and social councils and similar institutions, organised by the EESC in Brussels adopted a common declaration ...

 • -

  The 2023 edition of the Euromed Summit will be dedicated to "Energy transition in the Euro-Mediterranean region". While gas will continue to play an important role in the energy mix on both shores of the Mediterranean, the region is also blessed with great renewable potential – increasingly attracting public and private stakeholders...

 • EU-Morocco JAG

  The European Union (EU) and Morocco are bound by an association agreement signed in 1996, which entered into force in 2000. In October 2008, Morocco was granted an "Advanced Status" by the EU.

 • -
  2022 Euromed Summit

  The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Mediterranean region and discussing the common challenges they face.