Δικαιοσύνη

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 65

Pages

Εγκριθείσα on 21/09/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/401-EESC-2011-1381
Σύνοδος ολομέλειας: 
474 -
Sep 21, 2011 Sep 22, 2011

The Commission's communication sets out a strategy for the implementation of the charter in the new legal environment created by the Lisbon Treaty. The charter must serve as a compass for the Union's policies and their implementation by the Member States. The EESC finds that the Commission should strengthen the culture of fundamental rights at all government levels and across all policy and legislative domains level. It is as well urgent to establish a strategy for monitoring and for rapid reaction.

EESC opinion: Strategy for the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights by the European Union

Εγκριθείσα on 09/07/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/307-EESC-2008-1212
Σύνοδος ολομέλειας: 
446 -
Jul 09, 2008 Jul 10, 2008

EESC opinion: Single application procedure for a single permit for third-country nationals

Εγκριθείσα on 26/01/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/549-EESC-2016-05280-00-00-ac
Σύνοδος ολομέλειας: 
522 -
Jan 25, 2017 Jan 26, 2017

EESC opinion: Matrimonial matters/matters of parental responsibility/ international child abduction (Brussels IIa)

Εγκριθείσα on 16/07/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/333-EESC-2009-1210
Σύνοδος ολομέλειας: 
455 -
Jul 15, 2009 Jul 16, 2009

EESC opinion: Criteria and mechanisms for determining the Member State responsible - international protection

Pages