Αστική πολιτική

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 38

Pages

Εγκριθείσα on 17/09/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/218-EESC-2008-1525
Σύνοδος ολομέλειας: 
447 -
Sep 17, 2008 Sep 18, 2008

Urban environment

Εγκριθείσα on 29/05/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/320-EESC-2008-982
Σύνοδος ολομέλειας: 
445 -
May 28, 2008 May 29, 2008

Green paper: Towards a new culture for urban mobility

Εγκριθείσα on 16/12/2004
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/155-EESC-2004-1654
Σύνοδος ολομέλειας: 
413 -
Dec 15, 2004 Dec 16, 2004
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/517-EESC-2020

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: COVID-19: European Structural and Investment Funds - Exceptional flexibility

Downloads: 

COVID-19: European Structural and Investment Funds - Exceptional flexibility

Pages