Αστική πολιτική

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 37

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 26/02/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/615-EESC-2013-5165
Σύνοδος ολομέλειας: 
496 -
Feb 26, 2014 Feb 27, 2014

In several Eastern and Southern EU countries there is a steady flow of young people leaving their hometowns to find work in distant cities. This is a worrisome trend. An ever-increasing global food demand will require in the near future that all agricultural surfaces be cultivated.

To abandon large production areas is a luxury that the EU cannot afford. In order to attach young workers to their rural territories, or to bring them back if they are already gone, the availability of good job opportunities is a necessary condition but not a sufficient one. Education and health services, ICT links, even cultural activities have to reach a minimum level that makes living in these places not only acceptable but indeed attractive.

 

 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Towards a more balanced territorial development

Opinion
Εγκριθείσα on 17/09/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/218-EESC-2008-1525
Σύνοδος ολομέλειας: 
447 -
Sep 17, 2008 Sep 18, 2008

Urban environment

Opinion
Εγκριθείσα on 29/05/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/320-EESC-2008-982
Σύνοδος ολομέλειας: 
445 -
May 28, 2008 May 29, 2008

Green paper: Towards a new culture for urban mobility

Pages