Αστική πολιτική

This page is also available in

Displaying 21 - 30 of 35

Pages

30/05/2016
News

Mr van Iersel, President of the ECO Section and Mr Haken, vice-president of the ECO Section, represented the EESC at the Informal Meeting of Ministers responsible for urban policy which took place on 30 May 2016 in Amsterdam. After decades of working together towards a common European urban project, it is within this context that the 28 Ministers, along with representatives from other EU Institutions, cities and urban authorities agreed on the "Pact of Amsterdam" which sets out the principles of the EU Urban Agenda.

27/11/2015
News

Mr van Iersel, President of the ECO Section, attended the Informal Meeting of Ministers Responsible for Urban Matters which took place on 27 November 2015 in Luxembourg. Topics raised concerned the possible added-value of small and mediums-sized cities in cross-border regions, the progress towards the EU Urban Agenda, the urban challenges of the refugee situation and most importantly the Luxembourg Presidency Conclusions, a document which sums up the high-level representatives’ declared opinion on the aforementioned matters (see below). This meeting was an essential milestone towards the EU Urban Agenda, a brand new initiative which the EESC has requested for years.

Event
Συνεδρίαση - Κύθνος, Ελλάδα

Στις 17 Μαΐου 2016, μια αντιπροσωπεία μελών της ΕΟΚΕ από το τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία της πληροφορίας» ήταν σε αποστολή στα νησιά του Αιγαίου (EL) με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας.

17/05/2016
Event

On 27th June 2016, a delegation of EESC Members of the "Transport, energy, infrastructures and information society" section went on mission to the island of Saaremaa in Estonia, with the objective to evaluate the solutions developed to develop the economy and improve the wellbeing of the population.

27/06/2016
Event

On 20 May 2016, the EESC's TEN Section project delegation carried out a study visit in Lisbon to gain first-hand knowledge of some of the extremely interesting smart city projects that have been set up in the city.

The Lisbon region boasts a high concentration of companies involved in high-level technology and research, with approximately 333 000 companies headquartered in the region.

The delegation had the opportunity for a study visit to learn more about the Sharing Cities lighthouse project.

20/05/2016
Event

On 4th May 2016, a delegation of EESC Members of the "Transport, energy, infrastructures and information society" section is on mission to the island of Samsø (Denmark), with the objective to evaluate the islands' smart projects developed in the area of energy autonomy.

04/05/2016
Event

On 29 April 2016, the EESC's TEN Section project delegation conducted a study visit in La Rochelle to discover some of the inspirational smart city initiatives that have been implemented so far.

The delegation had the opportunity to make a technical visit to find out, inter alia, about the Atlantech project.

29/04/2016
Publication
20 pages

This brochure presents the EESC's opinions relating to the cohesion policy for the post-2020 period. It demonstrates the important role played by organised civil society representatives during this period in exerting influence on decision-makers, which led to the adoption of a number of important policy packages concerning the next programming period. The EESC was the first European institution to contribute to the development of the new programming period (2021-2027).

Published in: 
2020
Publication
32 pages

The "Smart Cities" project is a follow-up to the European Economic and Social Committee (EESC) own-initiative opinion on smart cities as a driver of a new European industrial policy, adopted in July 2015.

Published in: 
2017

Pages