Ανάπτυξη

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 221

Pages

Υπό επεξεργασία (updated on 11/03/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/511-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
554 -
Jul 15, 2020 Jul 16, 2020

Ενημερωτικό σημείωμα: The rule of law and its impact on economic growth

Εγκριθείσα on 19/02/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/503-EESC-2019-04990
Σύνοδος ολομέλειας: 
550 -
Feb 19, 2020 Feb 20, 2020

The EESC is concerned to note the euro area's economic downturn and the gradual end to a fall in unemployment, wedded to the persistent higher incidence of risk factors affecting economic performance. It is the European Green Deal that the EESC sees as the backbone of the future EU and euro-area economic configuration – the potential start of a fundamental change and a turning point. If managed successfully, it could move Europe up a gear economically and socially; if not, its failure could fatally jeopardise the integrity of the EU.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Euro area economic policy 2020

Υπό επεξεργασία (updated on 27/02/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/506-EESC-2020-00732
Σύνοδος ολομέλειας: 
553 -
Jun 10, 2020 Jun 11, 2020

Ενημερωτικό σημείωμα: Economic governance review 2020

Υπό επεξεργασία (updated on 23/03/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/505-EESC-2020-2020-00463-00-00-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
551 -
Apr 29, 2020 Apr 30, 2020

Ενημερωτικό σημείωμα: European Green Deal Investment Plan

Εγκριθείσα on 17/07/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/491-EESC-2019-00699
Σύνοδος ολομέλειας: 
545 -
Jul 17, 2019 Jul 18, 2019

In the opinion, the Committee states that taxation policy in general and combating tax fraud in particular must remain a priority for the next European Commission. In this line, the EESC endorses a debate on gradually shifting to QMV and the ordinary legislative procedure in tax matters, while recognising that all Member States must at all times have sufficient possibilities to participate in the decision-making process.  Moreover, the Committee believes that any new rule must be fit-for-purpose and that certain conditions need to be met to successfully implement QMV: a sufficiently strong EU budget; better coordinated economic policy; and a substantial analytical work assessing to what extent current tax measures have been insufficient.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Taxation – qualified majority voting

Εγκριθείσα on 17/07/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/493-EESC-2019-01345
Σύνοδος ολομέλειας: 
545 -
Jul 17, 2019 Jul 18, 2019

Although considerable progress has already been made towards completing EMU, there is still a need to significantly reinforce all four of its pillars, taking care to maintain the balance between them, as neglecting one or more of these pillars could result in dangerous disparities. Resilience to crises is a necessary, but not sufficient, condition for completing EMU: it also requires a positive vision, as set out in Article 3 of the EU Treaty. The EESC generally calls on the European institutions and national governments to take much more ambitious action in the context of EMU reform in order to achieve a more integrated, more democratic and socially better developed Union.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: A new vision for completing the Economic and Monetary Union (own initiative opinion)

Pages