Αναπηρία

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 92

Pages

18/12/2019
News

Οι κυριότερες προτάσεις περιλαμβάνουν την πλήρη εναρμόνιση της νέας στρατηγικής με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και την ενισχυμένη εποπτεία της εφαρμογής της σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απουσία διακρίσεων για τα άτομα με αναπηρία και η αποδοχή τους στο όνομα της ετερότητας και της ανθρωπιάς σε ολόκληρη την ΕΕ

31/10/2019
News

Now we have a golden opportunity to align the EU's next disability strategy with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

On 21 October, the European Economic and Social Committee (EESC) held a public hearing to gather input from grassroots organisations for its opinion on the EU's next ten-year strategy for disability rights and to draw the lessons from the agenda due to expire in 2020.

26/10/2018
News

The EESC hearing on the new MFF and cohesion policy seen from the disability perspective shows the EC proposal could still be improved

The European Commission's proposals for new rules governing the funds that underpin EU cohesion policy fail to list equality and accessibility for persons with disabilities among mandatory eligibility criteria for funding. This poses a risk that public money may be used to finance infrastructure or services that will only increase their discrimination, an EESC hearing revealed.

13/07/2018
News

EESC: The EU must fight against and outlaw all gender - and disability-based discrimination affecting some 40 million women in Europe

On 11 July, the European Economic and Social Committee (EESC), a body representing European organised civil society, called on EU institutions and Member States to step up their efforts to protect women and girls with disabilities, who continue to face multiple forms of discrimination in EU society on the grounds of both their gender and disability, often resulting in their social exclusion.

 

27/06/2018
News

The EESC hosted a side event at the Conference of State Parties to CRPD in New York

The implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) cannot be successful without fully including persons with disabilities (PWDs) in society and in the economy, by means of decent work in an inclusive labour system.  

25/06/2018
News

Persons with disabilities may have the right to full social integration, but they are still not given the opportunity

On 20 June, the European Economic and Social Committee (EESC) held a hearing which showcased the positive impact of employing persons with disabilities, but also warned that prejudice and victimisation were still among the most important factors in their persistent exclusion from society and labour markets.

18/12/2017
News

Access to information, more flexibility, transparency and control mechanisms are the main issues to be tackled when analysing the use of the European Structural and Investment Funds (ESIF), concluded the participants at the public hearing on 'Reviewing the 2014-2020 ESIF Regulations in favour of persons with disabilities and their representative organisations', held at the European Economic and Social Committee (EESC) on 13 December in Brussels.

Pages