Αναπηρία

This page is also available in:

 • The EESC is calling for the scope of the Commission proposal for a European Disability Card to be expanded to cover longer stays for work and study, with the goal of fully achieving freedom of movement of persons with disabilities in the EU

 • On International Day of Persons with Disabilities, we spoke to the EESC's Vice President for Budget, Krzysztof Pater, who authored the 2019 information report on the rights of persons with disabilities to vote in European elections

 • One of the top priorities of the disability movement, called for for many years, the European Disability Card will enable people with disabilities to exercise their fundamental right to freedom of movement in the EU on the same footing as people without disabilities.

 • Persistent health inequalities are a huge factor behind the twofold higher mortality rate of people with disabilities, who on average die 10 to 20 years earlier than people without a disability. At the top of the list of barriers creating such inequalities are exorbitant treatment costs, inaccessible transport and health facilities, and stigma – but also a healthcare workforce that lacks proper training on disability issues.

  • The EESC raises concerns over the lack of mutual recognition of disabilities among EU Member States
  • Recommends the implementation of an EU Disability Card by way of a new regulation
  • Calls for the physical separation of the EU Disability Card and EU Parking Card to enhance accessibility

  ...

 • Many people take it for granted that they can move around freely and travel spontaneously by using public transport. But for people with reduced mobility, this is often not possible, due to a lack of accessibility arrangements. To discuss these matters, the European Economic and Social Committee (EESC) has held a public hearing

 • An EESC hearing points to the need to increase the employment rate of persons with disabilities, especially young people. Despite legal efforts, data shows that many of them are still facing discrimination in the world of work due to stereotypes portraying them as unproductive.

 • The EU and Member States must do more to promote the legal capacity of all persons with disabilities (PWD) to guarantee their fundamental rights. Governments must support autonomous decision-making and reject the regressive protocol to the Oviedo Convention

 • Ending the segregation of persons with disabilities (PWDs) and enabling them to live full, independent lives within the community requires political will and substantial investment in social and community-based services. Above all, huge support is needed for their families who – forgotten by public policies - carry too great a burden on their own

 • Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επικροτεί τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως βήμα προόδου για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΔΑμεΑ). Η στρατηγική ενσωματώνει πολλές προτάσεις της ΕΟΚΕ, του ευρωπαϊκού κινήματος των ΑμεΑ και της κοινωνίας των πολιτών. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται η πλήρης εναρμόνιση της νέας στρατηγικής και η ενισχυμένη εποπτεία της εφαρμογής της σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ ανησυχεί λόγω της αποδυνάμωσης των δεσμευτικών μέτρων και της νομοθεσίας για την εφαρμογή της στρατηγικής.