Αναπηρία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 66

Pages

Εγκριθείσα on 21/09/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/403-EESC-2011-1382
Σύνοδος ολομέλειας: 
474 -
Sep 21, 2011 Sep 22, 2011

The Commission communication represents a fundamental policy instrument for people with disabilities. The EESC welcomes the European Disability Strategy, as an active policy instrument to implement the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The EESC believes that the UN Convention sets a clear framework that allows people with disabilities to contribute to the realisation of their potential, and calls for the EU to take the next and equally important steps of ratifying the Optional Protocol and of ensuring that existing and future secondary legislation respect the Convention.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Disability Strategy 2010-2020

Υπό επεξεργασία (updated on 04/12/2019)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/616-EESC-2019
Σύνοδος ολομέλειας: 
548 -
Dec 11, 2019 Dec 12, 2019

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Shaping the EU agenda for disability rights 2020-2030: a contribution from the European Economic and Social Committee (own-initiative opinion)

Εγκριθείσα on 20/03/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/554-EESC-2017-00587
Σύνοδος ολομέλειας: 
542 -
Mar 20, 2019 Mar 21, 2019

In each of the 27 EU countries, there are laws or organisational arrangements which exclude some voters with disabilities from participating in EP elections. If the best practices from across all countries were implemented, an ideal system would emerge in which every EU citizen with disabilities not only would have the full possibility to vote but also would be able to choose for themselves the most convenient way in which to vote.

Information report: The real right of persons with disabilities to vote in EP elections

Pages