Αναπηρία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 65

Pages

Εγκριθείσα on 21/01/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/515-EESC-2013
Σύνοδος ολομέλειας: 
495 -
Jan 21, 2014 Jan 22, 2014

Accessibility is not just a technical issue but a human right. The aim of this own-initiative opinion is to draw the attention of policy makers to the challenges and barriers that still exist for people with disabilities.

Accessibility as a human right

Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/863-EESC-2018-02860-00-00-AC-TRA

The majority of road accidents are down to human error alone, so a comprehensive approach to road safety is needed. It should cover driver behaviour, the working conditions and skills of professional drivers, and infrastructure.

EESC opinion: Vehicle safety / protection of vulnerable road users

Εγκριθείσα on 26/03/2003
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/137-EESC-2003-407
Σύνοδος ολομέλειας: 
398 -
Mar 26, 2003 Mar 27, 2003

Persons with disabilities

Pages