Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 71

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/812-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
557 -
Jan 27, 2021 Jan 28, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/810-EESC-2020-05637
Σύνοδος ολομέλειας: 
557 -
Jan 27, 2021 Jan 28, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Establishing a catch documentation programme for bluefin tuna (Thunnus thynnus)

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/801-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
557 -
Jan 27, 2021 Jan 28, 2021

The Atlantic maritime strategy was adopted in 2011 to support the sustainable development of blue economy in the EU Member States bordering the Atlantic. In 2013, the European Commission put forward an Atlantic action plan to implement the strategy.

To give a new boost to a sustainable maritime economy that can create jobs, the European Commission proposes to update the priorities for regional cooperation, following stakeholders’ consultation. The update is also a fresh contribution to Europe’s recovery from the unprecedented socio-economic crisis triggered by the current COVID-19 pandemic.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Revised action plan for the Atlantic strategy

Opinion
Εγκριθείσα on 02/12/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/799-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
556 -
Dec 02, 2020 Dec 03, 2020

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Fisheries – transposition of IATTC measures

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/796-EESC-2020

The objective of this proposal is to transpose into EU law the Conservation and Enforcement Measures (ERMs) adopted by the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO).

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Conservation and enforcement measures – NAFO

Opinion
Εγκριθείσα on 05/05/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/782-EESC-2020

At its 21st special meeting on 12-19 November 2018, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) adopted its Recommendation 18-02 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, which must be implemented into Union law as soon as possible.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Multiannual management plan for bluefin tuna

Downloads: 

Multiannual management plan for bluefin tuna

Opinion
Εγκριθείσα on 23/01/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/781-EESC-2020

The fleet segments with the highest dependency on Eastern Baltic cod encompass more than 300 vessels in Lithuania, Latvia and Poland. The closure will have a strong negative impact in certain regions and coastal communities.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Eastern Baltic cod

Pages