Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 47

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 05/05/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/782-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
Ses -
May 05, 2020 May 07, 2020

At its 21st special meeting on 12-19 November 2018, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) adopted its Recommendation 18-02 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, which must be implemented into Union law as soon as possible.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Multiannual management plan for bluefin tuna

Downloads: 

Multiannual management plan for bluefin tuna

Opinion
Εγκριθείσα on 06/12/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/493-EESC-2017

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Initiative for the sustainable development of the Blue Economy in the Western Mediterranean (Communication)

Opinion
Εγκριθείσα on 14/12/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/697-EESC-2016-05444-00-00-AC-TRA

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and fisheries exploiting those stocks

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/683-EESC-2016-02507-00-00-AC-TRA

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures

Opinion
Εγκριθείσα on 25/05/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/534-EESC-2016-00688-00-01-ac-tra

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Border and Coast Guard

Pages