Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 68

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/891-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Εγκριθείσα on 12/07/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/849-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Εγκριθείσα on 15/06/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/850-EESC-2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Management, conservation and control measures applicable in the Convention of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/812-EESC-2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/801-EESC-2020

The Atlantic maritime strategy was adopted in 2011 to support the sustainable development of blue economy in the EU Member States bordering the Atlantic. In 2013, the European Commission put forward an Atlantic action plan to implement the strategy.

To give a new boost to a sustainable maritime economy that can create jobs, the European Commission proposes to update the priorities for regional cooperation, following stakeholders’ consultation. The update is also a fresh contribution to Europe’s recovery from the unprecedented socio-economic crisis triggered by the current COVID-19 pandemic.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Revised action plan for the Atlantic strategy

Pages