Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 65

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 15/06/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/850-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
570 -
Jun 15, 2022 Jun 16, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Management, conservation and control measures applicable in the Convention of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/812-EESC-2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/801-EESC-2020

The Atlantic maritime strategy was adopted in 2011 to support the sustainable development of blue economy in the EU Member States bordering the Atlantic. In 2013, the European Commission put forward an Atlantic action plan to implement the strategy.

To give a new boost to a sustainable maritime economy that can create jobs, the European Commission proposes to update the priorities for regional cooperation, following stakeholders’ consultation. The update is also a fresh contribution to Europe’s recovery from the unprecedented socio-economic crisis triggered by the current COVID-19 pandemic.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Revised action plan for the Atlantic strategy

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/796-EESC-2020

The objective of this proposal is to transpose into EU law the Conservation and Enforcement Measures (ERMs) adopted by the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO).

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Conservation and enforcement measures – NAFO 2020

Opinion
Εγκριθείσα on 05/05/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/782-EESC-2020

At its 21st special meeting on 12-19 November 2018, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) adopted its Recommendation 18-02 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, which must be implemented into Union law as soon as possible.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Multiannual management plan for bluefin tuna

Pages