Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 13/07/2016 - Bureau decision date: 16/02/2016
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/683-EESC-2016-01-01-02507-00-00-AC-TRA
  (Spain
  EESC opinion: Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures
 • Εγκριθείσα on 25/05/2016 - Bureau decision date: 19/01/2016
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/534-EESC-2016-00688-00-01-ac-tra
  (Italy
  Civil Society Organisations - GR III
  Romania
  EESC opinion: European Border and Coast Guard
 • Εγκριθείσα on 16/09/2015 - Bureau decision date: 30/06/2015
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/673-EESC-2015-01-01-03926-00-01-AC
  (United Kingdom
  EESC opinion: Data in the fisheries sector (recast)
 • Εγκριθείσα on 01/07/2015
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/671-EESC-2015-01-01-eesc-2015-02994-00-00-ac-tra
  Plenary session number
  509
  -
  EESC opinion: Recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (Cat. C)
 • Εγκριθείσα on 27/05/2015
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/667-EESC-2015-01-01-02453-00-01-ac-tra
  Plenary session number
  508
  -
  EESC opinion: Multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries (category C)
 • Εγκριθείσα on 10/12/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/660-EESC-2014-01-01-06093-00-00-ac-tra
  Plenary session number
  503
  -

  Adopted at the plenary session of 10-11 December 2014

  EESC opinion: Multiannual fishing plan for the Baltic Sea
 • Εγκριθείσα on 15/10/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/653-EESC-2014-01-01-05181-00-00-ac-tra
  Plenary session number
  502
  -

  Adopted at the plenary session of 15-16.10.2014

   

  EESC opinion: Provisions for fishing in the Mediterranean area
 • Εγκριθείσα on 10/09/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/649-EESC-2014-01-01-3840
  Employers - GR I
  Ireland
  Plenary session number
  501
  -
  Prohibition on driftnet fisheries
 • Εγκριθείσα on 01/04/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/631-EESC-2014-877
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  498
  -

   

   

  Landing obligation
 • Εγκριθείσα on 16/10/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/622-EESC-2013-01-01-6209
  Plenary session number
  493
  -
  Imports of fishery products into the Canary Islands (category C)