Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 73

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 01/07/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/671-EESC-2015-eesc-2015-02994-00-00-ac-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
509 -
Jul 01, 2015 Jul 02, 2015

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (Cat. C)

Pages