Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 56

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/572-EESC-2012-2151
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 812/2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries and amending Regulation (EC) No 88/98

EESC Opinion: Incidental catches of cetaceans in Fisheries (category C)

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/566-EESC-2012-1791
Σύνοδος ολομέλειας: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

EESC Opinion: Conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/565-EESC-2012-1860
Σύνοδος ολομέλειας: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

EESC Opinion: Fisheries/Conservation and sustainable exploitation of fisheries resources (Category C opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 11/07/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/561-EESC-2012-1597
Σύνοδος ολομέλειας: 
482 -
Jul 11, 2012 Jul 12, 2012

The EESC is very pleased with the success of the plan for the Baltic cod stocks and feels that it is important that the plan be extended.

EESC Opinion: Multi-annual plan/cod stocks in the Baltic Sea

Opinion
Εγκριθείσα on 23/05/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/548-EESC-2012-1306
Σύνοδος ολομέλειας: 
481 -
May 23, 2012 May 24, 2012

EESC Opinion: Measures against countries allowing non-sustainable fishing

Opinion
Εγκριθείσα on 24/03/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/521-EESC-2012-830
Σύνοδος ολομέλειας: 
479 -
Mar 28, 2012 Mar 29, 2012

The EESC agrees with the proposal's general and specific objectives, as well as its principles of good governance. The CFP must ensure that fishing and aquaculture activities create long-term sustainable environmental, economic and social conditions, contributing to the availability of food supplies, implementing the precautionary and ecosystem-based approaches to fisheries management, aimed at exploitation of living marine biological resources that restores and maintains fish resources above levels which can produce the maximum sustainable yield, not later than 2015, all while meeting the requirements of EU environmental legislation. In order to achieve these objectives, the CFP must, in particular, eliminate unwanted catches of commercial stocks and gradually ensure that all catches of such stocks are landed.

Reform of the Common Fisheries Policy (CFP)

Pages