Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 54

Pages

Εγκριθείσα on 19/10/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/688-EESC-2016-03425-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
520 -
Oct 19, 2016 Oct 20, 2016

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: EESC opinion: Removing obstacles to sustainable aquaculture in Europe

Εγκριθείσα on 18/09/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/566-EESC-2012-1791
Σύνοδος ολομέλειας: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

EESC Opinion: Conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

Εγκριθείσα on 19/10/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/694-EESC-2016-04323-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
520 -
Oct 19, 2016 Oct 20, 2016

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Defining characteristics for fishing vessels

Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/572-EESC-2012-2151
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 812/2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries and amending Regulation (EC) No 88/98

EESC Opinion: Incidental catches of cetaceans in Fisheries (category C)

Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/574-EESC-2012-2153
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

Opinion of the European Economic and Social Committee on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 850/98 concerning the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

EESC Opinion: Conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms (category C)

Pages