Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 41 - 50 of 78

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/614-EESC-2013-3961
Σύνοδος ολομέλειας: 
492 -
Sep 18, 2013 Sep 19, 2013

The EESC supports the Action Plan for a Maritime Strategy in the Atlantic area, which sets out priorities for research and investment in the region and provides considerable European added value in terms of boosting blue growth under the Europe 2020 strategy. Cooperation will develop within this strategic framework between authorities and social and economic operators in the Atlantic regions of the five Member States concerned: Ireland, the United Kingdom, France, Spain and Portugal.

Action Plan for a Maritime Strategy in the Atlantic area

Opinion
Εγκριθείσα on 12/12/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/579-EESC-2012-2102
Σύνοδος ολομέλειας: 
485 -
Dec 12, 2012 Dec 13, 2012

EESC Opinion: Cod stocks and fisheries exploiting these stocks/ Long-term plan

Opinion
Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/577-EESC-2012-2156
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain technical and control measures in the Skagerrak and amending Regulation (EC) No 850/98 and Regulation (EC) No 1342/2008
COM(2012) 471 final - 2012/0232 (COD)

EESC Opinion: Technical and control measures in the Skagerrak (category C)

Pages