Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 41 - 50 of 72

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 12/12/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/579-EESC-2012-2102
Σύνοδος ολομέλειας: 
485 -
Dec 12, 2012 Dec 13, 2012

EESC Opinion: Cod stocks and fisheries exploiting these stocks/ Long-term plan

Opinion
Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/577-EESC-2012-2156
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain technical and control measures in the Skagerrak and amending Regulation (EC) No 850/98 and Regulation (EC) No 1342/2008
COM(2012) 471 final - 2012/0232 (COD)

EESC Opinion: Technical and control measures in the Skagerrak (category C)

Opinion
Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/575-EESC-2012-2154
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1100/2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel

EESC Opinion: Measures for the recovery of the stock of European eel (category C)

Opinion
Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/574-EESC-2012-2153
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

Opinion of the European Economic and Social Committee on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 850/98 concerning the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

EESC Opinion: Conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms (category C)

Opinion
Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/572-EESC-2012-2151
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 812/2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries and amending Regulation (EC) No 88/98

EESC Opinion: Incidental catches of cetaceans in Fisheries (category C)

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/566-EESC-2012-1791
Σύνοδος ολομέλειας: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

EESC Opinion: Conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

Pages