Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 21 - 30 of 54

Pages

Εγκριθείσα on 18/09/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/614-EESC-2013-3961
Σύνοδος ολομέλειας: 
492 -
Sep 18, 2013 Sep 19, 2013

The EESC supports the Action Plan for a Maritime Strategy in the Atlantic area, which sets out priorities for research and investment in the region and provides considerable European added value in terms of boosting blue growth under the Europe 2020 strategy. Cooperation will develop within this strategic framework between authorities and social and economic operators in the Atlantic regions of the five Member States concerned: Ireland, the United Kingdom, France, Spain and Portugal.

Action Plan for a Maritime Strategy in the Atlantic area

Εγκριθείσα on 23/05/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/548-EESC-2012-1306
Σύνοδος ολομέλειας: 
481 -
May 23, 2012 May 24, 2012

EESC Opinion: Measures against countries allowing non-sustainable fishing

Εγκριθείσα on 25/05/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/534-EESC-2016-00688-00-01-ac-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
517 -
May 25, 2016 May 26, 2016

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Border and Coast Guard

Pages