Η ομάδα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»

This page is also available in

Η ομάδα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» συντονίζει, ενισχύει και υποστηρίζει το έργο που επιτελούν τα τμήματα της ΕΟΚΕ και η CCMI, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δημιουργήθηκε αρχικά ως ένας ετήσιος κύκλος συντονισμού της οικονομικής πολιτικής και, από το 2018, έχει συμπληρωθεί με δράσεις που εντάσσονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Μετά την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση στην Ευρώπη, το Εξάμηνο αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για τις συζητήσεις που διεξάγονται στην Ευρώπη σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις. Η ΕΟΚΕ έχει αναγνωρίσει την αυξανόμενη σημασία του Εξαμήνου και, στην απόφαση του Προεδρείου της 5ης Δεκεμβρίου 2017, αποφάσισε να αντικαταστήσει την συντονιστική της επιτροπή «Ευρώπη 2020» με ένα όργανο το οποίο θα επικεντρωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στις προτάσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.