Μία ερώτηση προς...

Στη στήλη «Μία ερώτηση προς...», ο Jacques Glorieux, ένα από τα πιο έμπειρα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) της ΕΟΚΕ, σχολιάζει την επικείμενη 20ή επέτειο της CCMI.

Ο Jacques Glorieux βρίσκεται στα διοικητικά συμβούλια πολλών εμπορικών επιμελητηρίων στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ενώ είναι αντιπρόεδρος των Βελγικών Επιμελητηρίων. Από το 1998 έως τον Ιούλιο του 2002, εκπροσωπούσε τον βελγικό τομέα άνθρακα στη συμβουλευτική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Προσχώρησε στη νεοσύστατη CCMI της ΕΟΚΕ το 2002 και αποτελεί σήμερα μέλος του διοικητικού της οργάνου, του προεδρείου. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της CCMI που σχετίζονται με τον άνθρακα, όπως οι στρογγυλές τράπεζες άνθρακα και η πρωτοβουλία «Περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα σε μετάβαση» στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.