Στις 13 Ιανουαρίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας της θητείας και ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2021.

Ο πρόεδρος της CCMI Pietro Francesco De Lotto, η αντιπρόεδρος Monika Sitárová, τα μέλη και οι εξωτερικοί αντιπρόσωποι, η θητεία των οποίων εκτείνεται από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2025, ενέκριναν ομόφωνα τις Κατευθυντήριες γραμμές και το Πρόγραμμα εργασίας της CCMI για το 2021.

Το πρόγραμμα εργασίας βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες:

  • πράσινη μετάβαση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία·
  • συνολική προσπάθεια για την ψηφιοποίηση των παραγωγικών τομέων της Ευρώπης·
  • ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, σύμφωνα με την επανεξέταση της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021.

Στις εισαγωγικές του παρατηρήσεις, ο κ. De Lotto τόνισε τον μοναδικό ρόλο της CCMI εντός της ΕΟΚΕ, ως δεξαμενή εξειδικευμένης βιομηχανικής εμπειρογνωμοσύνης. Αναλογίστηκε την τρέχουσα κρίση και σχολίασε:

«Η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν πρέπει απλά να επιβιώσει από την κρίση, αλλά και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για μεγαλύτερη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα βασισμένη στην ενεργειακή και την ψηφιακή μετάβαση. Τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, ιδρύματα και οργανισμοί πρέπει να τη στηρίξουν σε αυτήν την προσπάθεια», επισήμανε ο κ. De Lotto.

Η CCMI διαδέχθηκε τη Συμβουλευτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), του σημείου εκκίνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την ξέρουμε σήμερα. Όταν εξέπνευσε η Συνθήκη ΕΚΑΧ το 2002, συμφωνήθηκε ότι η CCMI θα παραλάμβανε τη σκυτάλη και θα συνέχιζε το έργο της όσον αφορά τις βιομηχανικές δραστηριότητες και σχέσεις. (ks)