Poradná komisia EHSV pre priemyselné zmeny začala nové funkčné obdobie a prijala pracovný program na rok 2021

Poradná komisia Európskeho hospodárskeho a sociálneho c pre priemyselné zmeny (CCMI) usporiadala 13. januára ustanovujúcu schôdzu v novom funkčnom období a prijala pracovný program na rok 2021.

Predseda CCMI Pietro Francesco De Lotto, podpredsedníčka Monika Sitárová, členovia a externí delegáti, ktorých funkčné obdobie trvá od novembra 2020 do novembra 2025, jednomyseľne prijali politické usmernenia a pracovný program CCMI na rok 2021.

Pracovný program je založený na troch hlavných pilieroch:

  • zelená transformácia európskeho priemyslu,
  • komplexné úsilie o digitalizáciu európskych výrobných odvetví,
  • zvyšovanie globálnej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu v súlade s preskúmaním priemyselnej politiky Európskej komisie na rok 2021.

Predseda De Lotto vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil jedinečnú úlohu CCMI v rámci EHSV ako miesta špecializovaných priemyselných znalostí. Pri zamyslení nad prebiehajúcou krízou uviedol:

„Európsky priemysel musí nielen prekonať túto krízu, musí tiež vytvoriť podmienky pre lepšiu globálnu konkurencieschopnosť založenú na energetickej a digitálnej transformácii. Pri tejto úlohe ho musia podporovať príslušné európske orgány, inštitúcie a organizácie,“ dodal predseda De Lotto.

CCMI je nástupcom Poradného výboru Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), východiskového bodu Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Po vypršaní platnosti Zmluvy o ESUO v roku 2002 bolo dohodnuté, že CCMI prevezme jeho odkaz a bude pokračovať v práci v oblasti priemyselných činností a vzťahov. (ks)