Poradní komise pro průmyslové změny v EHSV zahájila nové funkční období a přijala pracovní program na rok 2021

Dne 13. ledna se konala schůze Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) v Evropském hospodářském a sociálním výboru, na níž tato komise zahájila nové funkční období a přijala pracovní programna rok 2021.

Předseda CCMI Pietro Francesco De Lotto, místopředsedkyně Monika Sitárová, členové a externí delegáti, jejichž funkční období bude trvat od listopadu 2020 do listopadu 2025, jednomyslně přijali politické směry a pracovní program na rok 2021.

Tento program se zaměřuje na tři hlavní okruhy:

  • ekologickou transformaci evropského průmyslu,
  • komplexní snahy o digitální transformaci výrobních odvětví v Evropě,
  • posílení globální konkurenceschopnosti evropského průmyslu v souladu s přezkumem průmyslové politiky Evropské komise v roce 2021.

Ve svém úvodním slově Pietro Francesco De Lotto vyzdvihl jedinečnou úlohu CCMI v rámci EHSV coby centra odborných znalostí z oblasti průmyslu. K současné krizi se vyjádřil takto:

„Nejde jen o to, aby evropský průmysl tuto krizi překonal. Musí rovněž vytvořit podmínky pro lepší globální konkurenceschopnost, která se bude opírat o energetickou a digitální transformaci. V tomto úsilí ho musí podporovat příslušné evropské instituce a orgány.“

CCMI navázala na poradní výbor Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), z něhož později vznikla Evropská unie, jak ji známe dnes. Po skončení platnosti Smlouvy o ESUO v roce 2002 bylo dohodnuto, že CCMI převezme úkoly tohoto poradního výboru a naváže na jeho činnost v oblasti průmyslových aktivit a vztahů. (ks)