Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 641 - 650 of 709
Εγκριθείσα on 29/05/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/302-EESC-2008-997
Σύνοδος ολομέλειας: 
445 -
May 28, 2008 May 29, 2005

EESC opinion: European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010)

Εγκριθείσα on 12/03/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/292-EESC-2008-500
Σύνοδος ολομέλειας: 
443 -
Mar 12, 2008 Mar 13, 2008

EESC opinion: Role of the social partners in improving the situation of young people on the labour market

Εγκριθείσα on 12/03/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/215-EESC-2008-503
Σύνοδος ολομέλειας: 
443 -
Mar 12, 2008 Mar 13, 2008

EU budget reform

Pages