Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 641 - 650 of 666
Εγκριθείσα on 13/09/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/184-EESC-2006-1149
Σύνοδος ολομέλειας: 
429 -
Sep 13, 2006 Sep 14, 2006

Information on Purchasing Power Parities

Εγκριθείσα on 13/09/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/31-EESC-2006-1144
Σύνοδος ολομέλειας: 
429 -
Sep 13, 2006 Sep 14, 2006

The territorial governance of industrial change: the role of the social partners and the contribution of the Competitiveness and Innovation Programme (own-initiative opinion)

Εγκριθείσα on 15/02/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/160-EESC-2006-244
Σύνοδος ολομέλειας: 
424 -
Mar 14, 2006 Mar 15, 2006

Strengthening economic governance

Pages