Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 651 - 660 of 710
Εγκριθείσα on 12/03/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/215-EESC-2008-503
Σύνοδος ολομέλειας: 
443 -
Mar 12, 2008 Mar 13, 2008

EU budget reform

Εγκριθείσα on 13/02/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/51-EESC-2008-279
Σύνοδος ολομέλειας: 
442 -
Feb 13, 2008 Feb 14, 2008

Coal and steel research

Εγκριθείσα on 13/11/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/48-EESC-2007-1358

Supplementary opinion to OPINION
of the
European Economic and Social Committee
on the
Communication from the Commission
to the Council and the European Parliament: European Space Policy
COM(2007) 212 final

European Space Policy (supplementary opinion)

Pages