Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 611 - 620 of 657
Εγκριθείσα on 26/09/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/201-EESC-2007-1261
Σύνοδος ολομέλειας: 
438 -
Sep 26, 2007 Sep 27, 2007

Strengthening the euro area

Εγκριθείσα on 26/09/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/202-EESC-2007-1262
Σύνοδος ολομέλειας: 
438 -
Sep 26, 2007 Sep 27, 2007

Financial market trends

Εγκριθείσα on 11/07/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/273-EESC-2007-1000
Σύνοδος ολομέλειας: 
437 -
Jul 11, 2007 Jul 12, 2007

EESC opinion: Employability and entrepreneurship – role of civil society and local and regional bodies from a gender perspective

Εγκριθείσα on 11/07/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/274-EESC-2007-1001
Σύνοδος ολομέλειας: 
437 -
Jul 11, 2007 Jul 12, 2007

EESC opinion: Health and Migrations

Pages