Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 581 - 590 of 665
Εγκριθείσα on 09/07/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/307-EESC-2008-1212
Σύνοδος ολομέλειας: 
446 -
Jul 09, 2008 Jul 10, 2008

EESC opinion: Single application procedure for a single permit for third-country nationals

Εγκριθείσα on 09/07/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/300-EESC-2008-1210
Σύνοδος ολομέλειας: 
446 -
Jul 09, 2008 Jul 10, 2008

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Skilled jobs/conditions of entry and residence of third-country nationals

Pages