Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 591 - 600 of 665
Εγκριθείσα on 29/05/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/302-EESC-2008-997
Σύνοδος ολομέλειας: 
445 -
May 28, 2008 May 29, 2005

EESC opinion: European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010)

Pages