Ingen vej ud af krisen uden fremme af offentlige investeringer, siger EØSU

På baggrund af covid-19-krisens katastrofale sociale og økonomiske konsekvenser har EØSU i to udtalelser gjort rede for sine synspunkter om den nuværende økonomiske krise og udsigterne til genopretning i EU.

På den ene sider bifalder det rådgivende organ Kommissionens forslag til planen "Next Generation EU" og mener, at forslagene kommer på det rette tidspunkt. Enhver forsinkelse i godkendelsen og gennemførelsen af planen risikerer alvorligt at undergrave EU's økonomiske genopretning.

På den anden side gør EØSU's medlemmer opmærksom på, at medlemsstaterne er nødt til at sætte skub i den offentlige investering og skabe synergier med private investeringer. Stabilitets- og vækstpagtens undtagelsesklausul bør finde anvendelse, samtidig med at statsstøttereglerne gøres så fleksible som overhovedet muligt, mindst indtil der er opnået bred økonomisk genopretning, og arbejdsløsheden er faldet markant.

EU har overordnet set brug for omstilling til velstandsorienteret og solidaritetsbaseret økonomisk styring, da en tilbagevenden til sparepolitikken vil bremse eventuelle fordele af Next Generation EU.

Philip von Brockdorff, ordfører for udtalelsen Årlig strategi for bæredygtig vækst 2020 sagde: "EØSU betragter den årlige strategi for bæredygtig vækst som en mulighed for at gøre den dominerende økonomiske vækstmodel langt mere resilient og bæredygtig og for at give de økonomiske og sociale målsætninger lige stor betydning."

Judith Vorbach, medordører for udtalelsen Henstilling om den økonomiske politik i euroområdet, understregede: "For at begrænse og afværge de alvorlige konsekvenser af covid-19 og klimaændringerne anbefaler EØSU en velstandsorienteret økonomisk styring, der investerer mere i bæredygtig vækst, styrker den europæiske søjle for sociale rettigheder og reformerer skattepolitikkerne."

De to udtalelser, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i oktober, er EØSU's bidrag til Kommissionens efterårspakke under det forestående europæiske semester og den deraf følgende interinstitutionelle beslutningsproces. Læs hele nyhedsartiklenher. (na)