Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Efter vedtagelsen for nylig af EØSU's udtalelser om retsakten om digitale markeder (DMA) og retsakten om digitale tjenester (DSA) på plenarforsamlingen i juni var Arbejdsgivergruppen vært for et webinar om "Udfordringer i den digitale og den nye EU-økonomi" den 14. juni.

Digitaliseringen forandrer samfund og økonomier. Digitale tjenester indgår i stigende grad i Europas økonomi og er med til at forme Europas digitale fremtid, en tendens, der er blevet yderligere fremskyndet af covid-19-krisen. Kommissionen har været særlig aktiv i forbindelse med lanceringen af forskellige initiativer til fremme af Europas digitale suverænitet gennem sikring af et sikkert, retfærdigt, åbent og ansvarligt online-miljø for borgerne og ved at frigøre potentialet i det digitale indre marked.

Men fremskridtene i digitaliseringen er fortsat ulige fordelt i EU. Mange landdistrikter og fjerntliggende samfund søger aktivt nye muligheder inden for digitale tjenester for at skabe økonomisk vækst, men står over for vanskeligheder på grund af utilstrækkelig infrastruktur og manglende færdigheder.

Webinaret, der blev afholdt af arbejdsgivergruppens portugisiske delegation inden for rammerne af det portugisiske formandskab, som har gjort dette spørgsmål til en af sine topprioriteter, havde til formål at bidrage til debatten om, hvordan man kan gøre DMA og DSA "egnet til formålet" og dermed bidrage til lovgivningsprocessen.

Talere og deltagere anerkendte behovet for at bygge bro over den digitale kløft mellem byerne og landdistrikterne ved at udrulle fiber og 5G i byerne og i landdistrikterne og efterlyste gennemførelsen af en lov om digitalisering i landdistrikterne.

Med hensyn til den digitale infrastruktur efterlyste EU-arbejdsgiverne kvalifikationer. Den digitale omstilling kan kun blive en realitet, hvis alle europæere har grundlæggende digitale færdigheder, og hvis der er en tilstrækkeligt kvalificeret digital arbejdsstyrke. Arbejdsgiverne understregede, at EU og medlemsstaterne skal drage fuld fordel af de nationale RRF-planer og alle eksisterende finansieringsinstrumenter (DEP, InvestEU, struktur- og samhørighedsfondene) for at opbygge en ægte DIGITAL Union.

Talerne gentog også, at kun ved at undgå yderligere fragmentering af det digitale indre marked vil de europæiske virksomheder kunne vokse i EU. En harmoniseret lovgivning vil bidrage til, at de europæiske virksomheder ikke skal forholde sig til 27 forskellige retssystemer og sikre retssikkerhed, forudsigelighed og lige konkurrencevilkår på et marked, hvor konkurrencevilkårene er rimelige for alle, især SMV'er, som udgør langt størstedelen af de digitale platforme.

Sammen med et fuldt udbygget digitalt indre marked støttede EU's arbejdsgivere kraftigt det centrale mål om at genskabe Europas digitale suverænitet, samtidig med at de fortsat er åbne for frihandel og støtter det multilaterale system. I den forbindelse hilste de retsakten om digitale tjenester (DSA) og retsakten om digitale markeder (DMA) velkommen som en del af Europas svar på at skabe lige vilkår for alle onlinetjenester i overensstemmelse med europæiske værdier og standarder.

De understregede imidlertid, at hvis EU ønsker at blive en geopolitisk aktør med reel digital indflydelse, må det udnytte både sin lovgivningsmæssige magt og sin styrkede industrielle og teknologiske kapacitet til at fremme den europæiske digitaliseringsmodel og forme det globale miljø.

Yderligere informationer om arrangementet og anbefalingerne kan fås her (dv)