Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Po sprejetju mnenj EESO o aktih o digitalnih trgih in digitalnih storitvah na junijskem plenarnem zasedanju je skupina delodajalcev 14. junija organizirala spletni seminar o izzivih digitalnega in novega gospodarstva EU.

Digitalizacija bo preoblikovala družbo in gospodarstvo. Digitalne storitve vse bolj vplivajo na evropsko gospodarstvo in oblikujejo digitalno prihodnost Evrope, ta trend pa se je zaradi krize ob pandemiji COVID-19 še pospešil. Evropska komisija je bila še posebej dejavna pri uvajanju različnih pobud za spodbujanje digitalne suverenosti Evrope, in sicer z zagotavljanjem varnega, pravičnega, odprtega in odgovornega spletnega okolja za državljane ter sprostitvijo potenciala enotnega digitalnega trga.

Vendar je napredek na področju digitalizacije po EU še vedno neenakomeren. Številne podeželske in oddaljene skupnosti si dejavno prizadevajo za nove priložnosti na področju digitalnih storitev, da bi tako spodbudile gospodarsko rast, vendar se soočajo s težavami zaradi neustrezne infrastrukture ter pomanjkljivih znanj in spretnosti.

Spletni seminar, ki ga je organizirala portugalska delegacija pri skupini delodajalcev EESO v okviru portugalskega predsedstva – slednje je to vprašanje uvrstilo med svoje glavne prednostne naloge –, je prispeval k razpravi o tem, kako naj akta o digitalnih trgih in digitalnih storitvah služita svojemu namenu in se stekata v zakonodajni proces.

Govorniki in udeleženci so se strinjali, da je treba premostiti razkorak med mesti in podeželjem z uvedbo optičnih povezav in omrežij 5G tako v mestih kot na podeželju, ter pozvali k pripravi akta o digitalnem podeželju.

V zvezi z digitalno infrastrukturo so delodajalci EU pozvali tudi k širjenju znanj in spretnosti. Digitalni prehod lahko postane resničnost le, če bodo vsi Evropejci pridobili osnovno digitalno znanje in če bo na voljo dovolj usposobljene digitalne delovne sile. Delodajalci so poudarili, da morajo EU in države članice v celoti izkoristiti nacionalne načrte za okrevanje in odpornost in vse obstoječe instrumente financiranja (program za digitalno Evropo, InvestEU, strukturni in kohezijski skladi), da bi vzpostavili resnično digitalno unijo.

Govorniki so tudi ponovili, da se bodo podjetja v EU lahko širila le, če se bo mogoče izogniti dodatni razdrobljenosti enotnega digitalnega trga. Če bo zakonodaja usklajena, se evropskim podjetjem ne bo treba več ukvarjati s 27 različnimi pravnimi sistemi ter bodo imela pravno varnost, možnost predvidevanja in enake konkurenčne pogoje na trgu, ki bodo pošteni za vse, zlasti za MSP, ki predstavljajo veliko večino digitalnih platform.

Delodajalci EU so poleg popolnoma razvitega enotnega digitalnega trga odločno podprli tudi ključni cilj ponovne vzpostavitve evropske digitalne suverenosti. Hkrati so še vedno naklonjeni prosti trgovini in podpiranju multilateralnega sistema. Ob tem so akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih pozdravili kot del evropskih prizadevanj, da bi ustvarili enake konkurenčne pogoje za vse spletne storitve v skladu z evropskimi vrednotami in standardi.

Hkrati so poudarili, da mora EU, če želi postati geopolitični akter z resničnim digitalnim vplivom, izkoristiti svojo regulativno moč ter okrepljene industrijske in tehnološke zmogljivosti, da bi promovirala evropski model digitalizacije in oblikovala globalno okolje.

Več o dogodku in priporočilih si lahko preberete tukaj. (dv)