Maria Nikolopoulou: Vi fremmer konstant en lighedskultur

EØSU info: Du er blevet valgt til formand for EØSU's ad hoc-gruppe om ligestilling. Hvad er de vigtigste opgaver, som gruppen vil påtage sig?

Maria Nikolopoulou: Ligestillingsgruppens opgave er at fremme en tværgående lighedskultur uden forskelsbehandling i EØSU. Derfor er det første skridt at kortlægge de områder, hvor medlemmer potentielt kan blive forskelsbehandlet på grund af deres oprindelse, køn, seksuelle orientering eller tro. Vi sigter også mod at øge kvinders deltagelse i vores udvalg og hurtigst muligt nå frem til en ligevægt mellem kønnene. Vi har i øjeblikket 108 kvindelige medlemmer (32,82 %). På den ene side ønsker vi at øge antallet af kvindelige medlemmer på mellemlang/lang sigt, og på den anden side ønsker vi at sikre, at vi skaber plads og de nødvendige betingelser for, at kvinder kan være mere aktive. Et af de redskaber, vi ønsker at forbedre, er indsamling af data om kvinders deltagelse i vores aktiviteter, ikke kun som medlemmer, men også som eksperter og talere.

Hvordan vil gruppen samarbejde med andre EU-institutioner og -organisationer, der beskæftiger sig med ligestillingsspørgsmål?

Sidste år var vi i kontakt med den tidligere formand for Europa-Parlamentets FEMM-udvalg, Evelyn Regner, og Europa-Parlamentets næstformand for ligestilling og mangfoldighed, Dimitrios Papadimoulis, for at udveksle idéer, bedste praksis og indsatser. Vi blev inspireret og tog et initiativ i lighed med Europa-Parlamentets om at arrangere en uge om ligestilling. Vi tilpassede denne idé til vores eget arbejde og tidsplan, og på mødet i vores sektioner i slutningen af året havde vi temadebatter om emner vedrørende kvinder, fra kønsbestemt vold til kvinder inden for landbrug, søtransport, økonomi og eksterne forbindelser. Derudover afholder vi i øjeblikket et åbent arrangement, som vi vil offentliggøre, og som vi agter at afholde hvert år i anledning af den internationale kvindedag den 8. marts.

Den 8. marts i år vil vi gerne målrette vores aktiviteter mod offentligheden uden for udvalget og henlede opmærksomheden på kvindernes situation på arbejdsmarkedet.

EØSU info: Hvorfor tror du, det er vigtigt for civilsamfundet at have en sådan gruppe?

EØSU er en del af civilsamfundet. De organisationer, vi som medlemmer tilhører, kræver respekt og fremmer ligestilling på nationalt og lokalt plan, og vi er nødt til at gøre det samme på europæisk plan i "det organiserede civilsamfunds hus". For at være i overensstemmelse med vores værdier og krav er vi nødt til at praktisere det, vi prædiker, og sikre, at vi konstant fremmer en lighedskultur.

Maria Nikolopoulou, medlem af EØSU, formand for ad hoc-gruppen om ligestilling