EESO info: Izvoljeni ste bili za predsednico ad hoc skupine EESO za enakost. Katere so najpomembnejše naloge, ki se jih bo ta skupina lotila?

Maria Nikolopoulou: Poslanstvo skupine za enakost je spodbujanje prečne kulture enakosti in nediskriminacije v EESO. Zato bo naš prvi korak opredelitev področij, na katerih bi lahko bili člani deležni neenake obravnave zaradi svojega izvora, spola, spolne usmerjenosti ali prepričanja. Prav tako si prizadevamo okrepiti udeležbo žensk v Odboru in čim prej doseči uravnoteženo zastopanost spolov. Trenutno imamo 108 članic (32,82 %). Po eni strani želimo srednjeročno in dolgoročno povečati število članic, po drugi strani pa želimo ustvariti prostor in potrebne pogoje za večjo aktivnost žensk. Eno od orodij, ki ga želimo izboljšati, je zbiranje podatkov o udeležbi žensk v naših dejavnostih, ne le kot članic, temveč tudi kot strokovnjakinj in govork.

Kako bo skupina sodelovala z drugimi institucijami EU in organizacijami, ki obravnavajo vprašanja enakosti?

Lani smo bili v stiku z Evelyn Regner, nekdanjo predsednico odbora Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM), in Dimitriosom Papadimoulisom, podpredsednikom Evropskega parlamenta za enakost spolov in raznolikost, ter z njima delili zamisli, primere dobre prakse in ukrepanje. Navdihnila nas je pobuda Evropskega parlamenta o organizaciji tedna enakosti spolov, ki smo jo posnemali. Zamisel smo prilagodili našemu delu in urniku ter na sejah strokovnih skupin konec leta pripravili tematske razprave o temah, povezanih z ženskami, od nasilja zaradi spola do položaja žensk v kmetijstvu, prometu po plovnih poteh, gospodarstvu in zunanjih odnosih. Poleg tega trenutno organiziramo odprt dogodek, ki ga bomo javno predvajali. Nameravamo ga pripraviti vsako leto ob mednarodnem dnevu žena 8. marca.

Letošnjega 8. marca želimo naše dejavnosti usmeriti v javnost zunaj Odbora in opozoriti na položaj žensk na trgu dela.

EESO info: Zakaj je takšna skupina po vašem mnenju pomembna za civilno družbo?

EESO je del civilne družbe. Organizacije, ki jim kot člani pripadamo, zahtevajo spoštovanje in spodbujajo enakost na nacionalni in lokalni ravni. Enako moramo storiti tudi na evropski ravni v „hiši organizirane civilne družbe“. V skladu z našimi vrednotami in zahtevami moramo izvajati, kar priporočamo, in zagotoviti, da nenehno gojimo kulturo enakosti.

Maria Nikolopoulou, članica EESO, predsednica ad hoc skupine za enakost